logo
film kinotabacka

Kinedok: Opúštať začiatky | KINO TABAČKA

Opúštať začiatky / 2021 / 97 min.

Hľadanie práce, vlastné bývanie, dostatok cigariet. Denisa, Adela, Kristína a Pavla narážajú na realitu všedného života, od ktorej ju doteraz delili steny detského domova a starostlivosť vychovávateliek. V priebehu niekoľkých rokov sa na ceste reálnych výziev stretávajú s neznámymi prekážkami, striedavo sa ocitajú na mŕtvych bodoch a potom sa znovu pokúšajú dokončiť si vzdelanie a nájsť pevné miesto v spoločnosti. Zažívajú sklamanie v láske, vracajú sa k rodičom a zakladajú si vlastné rodiny. Poučia sa z chýb, kvôli ktorým sa ako deti dostali do starostlivosti úradov? Nebudú tie isté chyby opakovať v roli rodičov? Režisérka s mimoriadnou citlivosťou nadväzuje na vzťah s protagonistkami svojho predošlého filmu Začiatky a sugestívne približuje úskalia prechodu z ústavnej starostlivosti do samostatného života.
 

Vstup: 4€ / 3€ / Kino Tabačka
 

Toto podujatie podporilo Mesto Košice