logo

Otvorené premietania

Inkluzívne podujatia, ktorých cieľom je sprístupniť filmové umenie všetkým a eliminovať tak kultúrne, systematické a fyzické bariéry k návšteve kina. Zároveň chceme motivovať bežných divákov k návšteve týchto premietaní a scitlivovať ich. Na pravidelnej báze prinášame program pre rôzne zraniteľné skupiny vrátane autistov, seniorov trpiacich kognitívnymi poruchami a ľudí so zrakovým či sluchovým postihnutím, ktorý je špeciálne prispôsobený im potrebám.

Autism-friendly premietania

Premietania sú určené divákom s výnimočným vnímaním sveta. Počas premietaní majú diváci možnosť voľného pohybu po kinosále a slobodu spontánneho prejavu v bezpečnom a tolerantnom prostredí, kde ich nikto nebude napomínať, aby svoj prirodzený prejav akokoľvek tlmili. Počas podujatí je v sále tlmené svetlo a film je prehrávaný so stíšeným zvukom.

Dementia-friendly premietania

Premietania sú určené ľuďom trpiacim demenciou alebo inou kognitívnou poruchou a slúžia ako príležitosť zúčastniť sa „bežnej“ aktivity. Počas podujatí je v sále tlmené svetlo a film je prehrávaný so stíšeným zvukom. Pri výbere filmu sa zameriavame na ich spomienkovú a nostalickú hodnotu.

Blind-friendly premietania

Premietania sú určené nevidiacim a slabozrakým divákom. Film je doplnený o audiokomentár, ktorý návštevníkom podrobne popisuje dej, scény, hercov a ich mimiku.

Deaf-friendly premietania

Premietania sú určené nepočujúcim a nedoslýchavým divákom. V roku 2021 sme do našej veľkej kinosály nainštalovali indukčnú slučku, ktorá zaisťuje prenos zvuku do načúvacích zariadení osôb so sluchovým postihnutím. Podujatia sú doplnené o špeciálne upravené titulky, ktoré sú farebne odlíšené a umožňujú tak plnohodnotnejší zážitok pre divákov.


Premietania sú organizované v rámci projektov Otvorený Úsmev vďaka podpore ACF – Slovakia a KÓSY KINO vďaka Grantom EHP a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky.