logo

Umenie v kine

Kino Úsmev organizuje aktivity týkajúce sa vizuálneho umenia už od svojho znovuotvorenia od roku 2016. Doposiaľ sme spolupracovali s umelcami ako Martha Cooper (USA), Erik Sikora (SK), Mark Ther (CZ), Boris Sirka (SK), Pavlína Fichta Čierna (CZ) a ďalší. V rámci programu prezentujeme tvorbu súčasných vizuálnych umelcov na poli video artu. Veľkolepá prezentácia diel v kine, ktoré sú primárne určené pre galerijný priestor, prináša úplne nový rozmer a aj samotní umelci môžu uvidieť svoju tvorbu v inom svetle. Po premietaní zväčša nasleduje diskusia, ktorá je z nášho pohľadu dôležitou súčasťou podujatia a priestor pre umelcov dotvoriť pre publikum celkový obraz o ich tvorbe.