logo
kosykino

Blind-friendly premietania

Pozývame vás na premietanie v rámci cyklu blind-friendly, ktorý sprístupňuje filmy ľuďom so zrakovým postihnutím. Vstup na premietania je pre všetkých 2 €. Vstupenky si môžete kúpiť online alebo osobne pri uvádzačovi pred premietaním.

 

PROGRAM

 

BLIND-FRIENDLY CYKLUS

  • Premietania sú vhodné pre ľudí so zrakovým postihnutím.
  • Pred filmami nie sú pustené žiadne reklamy a trailery.
  • Premietania sú doplnené o audiokomentár, ktorý návštevníkom podrobne opisuje dej, scény, hercov a ich mimiku.
  • Uvádzači sú k dispozícii, ak by niekto z návštevníkov potreboval asistenciu pri výstupe hore schodmi, keďže vstup do kinosály nie je bezbariérový.
  • Kino Úsmev sa nachádza za budovami Mlynská bašta a Stredná priemyselná škola Dopravná vedľa obchodného domu Urban.
  • V budúcnosti chceme pre potreby premietaní zakúpiť slúchadlá, do ktorých bude púšťaná zvuková stopa a audio komentár z filmov.

 

Otvorené premietania realizujeme v rámci projektu KÓSY KINO, ktorý je financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.