logo

Cykly

umenie v kine

Umenie v kine

Kino Úsmev organizuje aktivity týkajúce sa vizuálneho umenia už od svojho znovuotvorenia od roku 2016. Doposiaľ sme spolupracovali s umelcami ako Martha Cooper (USA), Erik

Hudba v kine

Koncert v kine je netypický zážitok, ktorý do kina privádza nové cieľové skupiny. Príjemnú atmosféru bezprostredného kontaktu s divákom vďaka absencii pódia si umelci veľmi

Otvorené premietania

Inkluzívne podujatia, ktorých cieľom je sprístupniť filmové umenie všetkým a eliminovať tak kultúrne, systematické a fyzické bariéry k návšteve kina. Zároveň chceme motivovať bežných divákov

Úsmev BABY

Špeciálny cyklus dopoludňajších predstavení, počas ktorých môžu rodičia vziať svoje deti do kinosály a vychutnať si „dospelácky“ celovečerný film. Počas premietania sa môžu diváci voľne

Úsmev SENIOR

Pravidelné projekcie (nielen) pre seniorov. Tento cyklus umožňuje starším ľuďom zhliadnuť nové zaujímavé filmy v rozumných popoludňajších hodinách. Filmy sú vyberané cielene pre túto vekovú

Mestoláska

Séria medziodborových prednášok spojených s verejnou diskusiou o živote v meste cez témy kultúry, demokracie, rovnosti či transparentnosti, ktoré realizuje Kino Úsmev v spolupráci s