logo

Cykly

Autism-friendly premietania

Filmové premietania v rámci cyklu autism-friendly sú mierne prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre ľudí s poruchami autistického spektra.

Pár, ktorý sedí v kinosále a pred ním je vidno plátno, na ktorom práve prebieha premietanie filmu Daždivý deň v New Yorku.

Blind-friendly premietania

Filmové premietania v rámci cyklu blind-friendly sú prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre nevidiacich a slabozrakých ľudí s rôznym

Dementia-friendly premietania

Filmové premietania v rámci cyklu dementia-friendly sú prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre ľudí s kognitívnymi poruchami, ich rodinných

Deaf-friendly premietania

Filmové premietania v rámci cyklu deaf-friendly sú mierne prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre n/Nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí. Premietania

Hudba v kine

Koncert v kine je netypický zážitok, ktorý do kina privádza nové cieľové skupiny. Príjemnú atmosféru bezprostredného kontaktu s divákom vďaka absencii pódia si umelci veľmi

Mestoláska

Séria medziodborových prednášok spojených s verejnou diskusiou o živote v meste cez témy kultúry, demokracie, rovnosti či transparentnosti, ktoré realizuje Kino Úsmev v spolupráci s

Literatúra a film

Cyklus literárno-spoločenských podujatí pozostávajúcich z autorského čítania, moderovanej diskusie a premietania hosťami vybraného filmu súvisiaceho s čítaným textom. Počas podujatí majú návštevníci príležitosť rozšíriť si