logo

Projekty

Interconnecting Cinema

V rámci medzinárodného projektu Interconnecting Cinema sme sa spojili s piatimi renomovanými európskymi arthousovými kinami, aby sme spoločne adresovali výzvy súvisiace s pandémiou. Projekt sa

Kósy Kino

Hlavnou myšlienkou projektu Kósy Kino je budovanie kapacít partnerských organizácií a zlepšovanie našich programových a strategických možností, aby sme sa tak stali otvorenejšími a inkluzívnejšími

Otvorený Úsmev

Cieľom projektu Otvorený Úsmev bolo rozbehnúť inkluzívny filmový vzdelávací program pre deti a mládež, podporiť vnútorný rozvoj občianskeho združenia CINEFIL a sprístupniť filmové premietania rôznym