logo

Projekty

filmED

Napriek tomu, že filmy mnohých z nás obklopujú takmer od narodenia, nedostáva sa im priestoru v školských osnovách. Mládež je pritom kľúčovou cieľovou skupinou pre

SoliDARE

SoliDARE je projekt dvoch partnerov, Kina Úsmev a kultúrnej inštitúcie Hnat Khotkevych Palace of Culture, ktorá sídli v ukrajinskom Ľvove. Hlavnou myšlienkou je podporiť kultúrnu

Cinema 4 You(th)

V rámci tohto projektu sme sa spojili s partnermi z Maďarska a Chorvátska za účelom vzdelávať mladé publikum a motivovať ho k návšteve arthousových kín

KÓSY KINO

Projekt KÓSY KINO sa zameriava na budovanie kapacít a zlepšovanie programových a strategických zručností partnerov projektu. Cieľom je prispieť k ich otvorenejšiemu a inkluzívnejšiemu fungovaniu

Inkluzívny filmový tábor v Kine Úsmev

Úsmev a Radosť pre Ukrajinu

V rámci projektu sa Kino Úsmev spojilo s Centrom Radosť a mestom Košice, aby sme spoločne prispeli k inklúzii detí v ranom veku s rôznorodými

Interconnecting Cinema

V rámci tohto medzinárodného projektu sme sa spojili s piatimi renomovanými európskymi arthousovými kinami, aby sme spoločne adresovali výzvy súvisiace s pandémiou. Projekt sa skladá

V4 AbstrACTION

Tento projekt zapája krajiny Vyšehradskej štvorky do realizácie vzdelávacích a kreatívnych aktivít pre deti. Projekt zahŕňa experimentálne filmové workshopy a výstavy, ktoré skúmajú históriu abstraktného

Otvorený Úsmev

Cieľom projektu bolo rozbehnúť inkluzívny filmový vzdelávací program pre deti a mládež, podporiť vnútorný rozvoj občianskeho združenia CINEFIL a sprístupniť filmové premietania rôznym zraniteľným skupinám.