logo

PRÍSTUPNOSŤ

Kino Úsmev sa už niekoľko rokov aktívne venuje sprístupňovaniu filmového umenia a kultúrnych podujatí ľoďom zo zraniteľných skupín obyvateľstva, pre ktoré sú bežné premietania neprístupné s cieľom podporiť inklúziu.

 

Programová prístupnosť

Na pravidelnej báze prinášame otvorené premietania. Ide o inkluzívne podujatia, ktoré sú špeciálne prispôsobené potrebám zraniteľných skupín obyvateľstva a sú zároveň prístupné pre širokú verejnosť. Konkrétne prinášame tieto cykly:

 • Premietania sú vhodné pre deti a mládež s poruchou autistického spektra.

 • Premietané sú animované rozprávky bez náhlaych a prudkých audiovizuálnych zmien.

 • Pred filmami nie sú pustené žiadne reklamy a trailery.

 • Počas podujatí je v kinosále stlmené svetlo.

 • Filmy sú prehrávané so stíšeným zvukom.

 • Dvere do kinosály sú otvorené počas celého premietania.

 • V budúcnosti chceme tieto premietania doplniť premietania pre dospelých ľudí s poruchou autistického spektra.

 • Premietania sú vhodné pre ľudí s kognitívnou poruchou ako demencia, Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

 • Premietané sú filmy so spomienkovou a nostalgickou hodnotou.

 • Pred filmami nie sú pustené žiadne reklamy a trailery.

 • Počas podujatí je v kinosále stlmené svetlo.

 • Filmy sú prehrávané so stíšeným zvukom.

 • V priestoroch kina sú zvesené alebo zakryté zrkadlá.

 • V polovici premietaní je prestávka, počas ktorej môžu diváci vyjsť z kinosály.

 • Uvádzači sú k dispozícii, ak by niekto z návštevníkov potreboval asistenciu pri výstupe hore schodmi.

 • Premietania sú vhodné pre ľudí so sluchovým postihnutím.

 • Pred filmami nie sú pustené žiadne reklamy a trailery.

 • V horných radách vo veľkej kinosále je nainštalovaná indukčná slučka, ktorá zaisťuje prenos zvuku do načúvacích zariadení. V prípade potreby je nutné prepnúť svoj načúvací prístroj do polohy T (skratka pre T-Coil – telefónna cievka).

 • Premietania sú doplnené o špeciálne farebne odlíšené titulky.

 • Premietania sú vhodné pre ľudí so zrakovým postihnutím.
 • Pred filmami nie sú pustené žiadne reklamy a trailery.

 • Premietania sú doplnené o audio komentár, ktorý návštevníkom podrobne opisuje dej, scény, hercov a ich mimiku.
 • Uvádzači sú k dispozícii, ak by niekto z návštevníkov potreboval asistenciu pri výstupe hore schodmi.

 • Kino Úsmev sa nachádza za budovami Mlynská bašta a Stredná priemyselná škola Dopravná vedľa obchodného domu Urban.

 • V budúcnosti chceme pre potreby premietaní zakúpiť slúchadlá, do ktorých bude púšťaná zvuková stopa a audio komentár z filmov.

Fyzická prístupnosť

Napriek tomu, že sa snažíme odstrániť všetky bariéry, ktoré bránia ľuďom s fyzickým alebo mentálnym postihnutím či rôznym socio-ekonomickým znevýhodnením pred návštevou Kina Úsmev, naše priestory nateraz nie sú bezbariérové. Vstup na terasu je ohraničený obrubníkom a ku hlavnému vchodu vedie betonový chodník. Bezbariérovému vstupu do kina bráni schod. Kinosála sa nachádza na prvom poschodí a pred vstupom do nej je potrebné výjsť päťnásť schodov pričom po bokoch je nainštalované zábradlie. Po vstupe do kinosály je potrebné výjsť schodmi hore alebo dole ku jednotlivým sedadlám. Toaleta pre invalidov sa nachádza na prvom poschodí.

 

Sme si vedomí týchto prekážok a vopred sa ospravedlňujeme za akékoľvek vzniknuté komplikácie. V prípade potreby sme vám pripravení asistovať. Intenzívne sa venujeme ostráneniu týchto bariér a snažíme sa nájsť riešenie, ktoré bude jednak chrániť pamiatkovú hodnotu budovy kina a zároveň sprístupni priestory širokému spektru skupín obyvateľstva.

 

Informačná prístupnosť

Spolu s členmi zraniteľných skupín sme identifikovali ako jednu z hlavných prekážok ku návšteve Kina Úsmev informačné bariéry. V zápätí na to sme požiadali Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska o vykonanie čiastkového auditu našej webstránky z čoho vyplynulo, že nie je plne prístupná ľuďom zo zdravotným znevýhodnením. Na základe podnetov, ktoré sme dostali, sme sa rozhodli adresovať a sprístupniť tak informácie pre všetkých terajších a potencionálnych návštevníkov. Riešenie by sme chceli implementovať na našej webstránke do konca apríla 2023.

 

Máte pre nás tip na zlepšenie alebo nám chcete dať spätnú väzbu?

V prípade akýchkoľvek nápadov, odporúčaní alebo sťažností nás prosím kontaktujte na info@kinousmev.sk. Sme otvorení akejkoľvek novej spolupráci, relevantnej spätnej väzbe a príprave programu pre nové zraniteľné skupiny obyvateľstva.

 

V roku 2022 sme boli ocenení za naše inkluzívne aktivity prestížnou medzinárodnou cenou za sociálne inovácie SozialMarie. Viac sa o našom výhernom projekte dočítate na tomto odkaze.