logo

o NÁS

Kino Úsmev stojí na Kasárenskom námestí od roku 1922 a je jedným z najstarších kín v Košiciach. V roku 2012 uskutočnilo občianske združenie CINEFIL prieskum priestorov v meste, v ktorých by mohlo fungovať Centrum audiovizuálnej kultúry a rušné mestské kino. Mestské zastupiteľstvo v júni 2015 jednohlasne schválilo prenájom Kina Úsmev občianskemu združeniu CINEFIL na dobu 15 rokov za symbolický prenájom, so záväzkom do piatich rokov pretvoriť Kino Úsmev na Centrum audiovizuálnej kultúry.
Exteriér Kina Úsmev

Naším cieľom bolo vytvoriť v budove Kina Úsmev špičkové dvojsálové kino s celoročným programom premietaní a vzdelávacích aktivít pre školy a študentov, širokú verejnosť a tvorcov, podnikateľov v oblasti médií a filmu a vytvoriť infraštruktúru pre podporu filmovej a audiovizuálnej tvorby.


Centrum audiovizuálnej kultúry, ako prvé svojho druhu na Slovensku, slúži ako platforma pre rozvoj filmovej a audiovizuálnej tvorby a výskumu v oblasti filmu a pre festivalové prehliadky s medzinárodným dosahom. Naším cieľom je prispieť ku skvalitneniu života v meste a prostredníctvom podpory inovácií v oblasti technológií a ich využitia prispieť k rozvoju mesta a jeho medzinárodnému renomé.


Kino Úsmev prevádzkuje od roku 2015 občianske združenie CINEFIL, ktoré sa zameriava na prezentáciu a podporu kvalitnej filmovej tvorby v Košiciach. Od roku 2000 prevádzkovalo aj niekoľko ďalších divácky obľúbených kín:

 • Kino Cinefil na Dominikánskom námestí (2000 – 2009, návštevnosť cca 20 000 divákov ročne),

 • Filmový klub Biograf v malej kinosále Východoslovenskej galérie (2009 – 2012, návštevnosť cca 8000 divákov ročne),

 • dočasný filmový klub v Kine Úsmev (2013).

Okrem toho:

 • organizujeme filmové festivaly,

 • podporujeme filmovú tvorbu,

 • od roku 2014 sa venujeme aj produkcii filmov (animovaný film japonskej filmárky Kaoru Furuko na motívy slovenskej ľudovej rozprávky),

 • medzinárodne prezentujeme a reprezentujeme slovenskú a košickú kinematografiu (účasť na medzinárodných filmových festivaloch v Cannes, Benátkach, Berlíne, Prahe, Bratislave či San Sebastian)

 • dlhodobo a úspešne spolupracujeme s kultúrnymi centrami, inštitúciami a ambasádami,

 • realizujeme niekoľko lokálnych, národných a medzinárodných projektov v oblasti filmového priemyslu, inklúzie a budovania publika,

 • venujeme sa výskumu v oblasti filmu, médií a nových technológií.

 

Za našu činnosť sme získali ocenenia:

 • Cena za najlepší filmový klub v diváckom hlasovaní najväčšieho filmového portálu na Slovensku kinema.sk (2006),

 • Mimoriadna cena Asociácie slovenských filmových klubov za dlhoročnú činnosť (2010),

 • Cena SozialMarie za sociálne inovácie (2022).