logo
workshop

Filmové workshopy ABSTR_ACT

Prinášame jedinečné filmové workshopy pre deti vo veku od 5 do 10 rokov, ktoré budú venované tvorbe významných abstraktných umelcov a umelkýň z Ukrajiny. Na workshope vytvoria účastníci pod vedením skúseného lektora krátke filmy inšpirované tvorbou autorov/autoriek s využitím rôznych tvorivých techník (napr. vystrihovanie, maľovanie, kreslenie). Deti si vďaka kurzom osvoja prácu s kamerou, animovanie, strih a dozvedia sa viac o abstraktnom umení.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Miesto konania: Kino Úsmev (podzemie), Kasárenske námestie 1, 040 01 Košice
 • Počet workshopov: 5x
 • Konanie workshopov: mesačne v období máj až október 2023
 • Vek účastníkov: 5 – 10 rokov
 • Kapacita workshopu: 15 detí
 • Cena: dobrovoľný príspevok
 • Lektor: Peter Kováčik
   

HARMONOGRAM

 • štvrtok 25.5. 16:00 – 19:00 Kazimir Malevich – stop motion animácia, vystrihovanie z farebných papierov
 • piatok 30.6.​ 16:00 – 19:00 Interesni Kazki​ – plastelína, surrealistické tvary
 • štvrtok 20.7. 15:00 – 18:00 Sonia Delaunay​ – vodové farby, spájanie objektov do diel inšpirovaných autorkinou tvorbou
 • september 16:00 – 19:00 Alexander Archipenko – kaleidoskop, stop motion animácia
 • október 16:00 – 19:00 Louise Nevelson – technika trhania papiera, animovanie pohybov


Lektor
Mgr. art. Peter Kováčik

Absolvoval štúdium dokumentárnej tvorby na FTF VŠMU v ateliéri profesora Vlada Balca. Venuje sa najmä práci v televíznom prostredí, začínal ako strihač v novovzniknutej TA3 a neskôr ako režisér spolupracoval so všetkými domácimi celoplošnými televíziami. Ako dokumentarista spolupracuje s organizáciou Post Bellum. Od roku 2019 navyše pôsobí ako pedagóg na SŠUP Filmovej v Košiciach.


Inklúzia
Vďaka projektu chceme sprístupniť filmové kurzy deťom v ranom veku z Ukrajiny. Na každom podujatí bude prítomný lektor a inkluzívny asistent, ktorý bude pomáhať facilitovať interakciu a dialóg medzi účastníkmi.
 

Projekt podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.

 

____________________________________________________________________

 

Ми пропонуємо унікальні кіномайстер-класи для дітей від 5 до 10 років, які будуть присвячені творчості видатних художників-абстракціоністів з України. На воркшопі під керівництвом досвідченого викладача учасники створюватимуть короткометражні фільми, натхненні творчістю авторів, використовуючи різні творчі техніки (наприклад, вирізання, малювання, малюнок). Завдяки курсам діти опанують операторську роботу, анімацію, монтаж та дізнаються більше про абстрактне мистецтво.


ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

 • Місце проведення: Kino Úsmev (підземний), Kasárenske námestie 1, 040 01 Košice
 • Кількість занять: 5 разів
 • Проведення семінарів: щомісяця з травня по жовтень 2023 року
 • Вік учасників: 5-10 років
 • Місткість майстерні: 15 дітей
 • Ціна: безкоштовно
 • Лектор: Петро Ковачік
 • Реєстраційна форма: bit.ly/3MvUofy


РОЗКЛАД
25.5. 16:00 – 19:00 Казимир Малевич
15.6.​ 16:00 – 19:00 Цікаві історії
20.7. 16:00 – 19:00 Соня Делоне​


Викладач
Mgr. ст. Петро Ковачик
Він закінчив дослідження документального виробництва у FTF VŠMU в студії професора Влада Бальца. В основному він працює в телевізійному середовищі, починав з посади редактора в новоствореному ТА3, а потім працював режисером на всіх вітчизняних повноекранних телевізорах. Як режисер-документаліст співпрацює з організацією Post Bellum. Крім того, з 2019 року він працює викладачем у SŠUP Filmova в Кошице.


Інклюзія
Завдяки проекту ми хочемо зробити кінокурси доступними для дітей з України з раннього віку. На кожному заході будуть присутні лектор та інклюзивний асистент, які сприятимуть взаємодії та діалогу між учасниками.


Проект підтриманий грантовою програмою «Разом для дітей» Прикарпатського фонду та ЮНІСЕФ.