logo

Košický urban golf

Nezisková organizácia “Urban Golf a iné” v spolupráci s mestom Košice a Kinom Úsmev spúšťa originálny projekt, ktorý prinesie novú a zábavnú formu golfového športu pre obyvateľov a návštevníkov mesta. 

 

Urban golf predstavuje neobvyklý prístup k tradičnej hre golfu. Namiesto elitárstva a vysokých nákladov je tento nový koncept zameraný na prístupnosť pre širokú verejnosť. Golf je prenesený do mestského prostredia, kde sa ihriskom stávajú mestské uličky, nádvoria v priemyselnej štvrti či mestské parky. Táto nová forma hry umožní hrať golf za akéhokoľvek počasia a v akúkoľvek dennú hodinu, takže nič už neobmedzí záujemcov o tento atraktívny šport.

 

Košický Urban Golf (KUG) je vytvorený s cieľom zachytiť autenticitu a rozmanitosť mesta Košice. Na šesťkilometrovej trase hracieho okruhu hráči spoznajú zákutia mesta, ktoré možno dovtedy nepoznali. Počas hry si môžu hráči oddýchnuť a načerpať energiu v niektorej z miestnych reštaurácií alebo kaviarní. KUG je prístupný pre všetkých – rodiny s deťmi, mládež, dospelých každého veku, turistov aj športových nadšencov..

 

Hra urban golfu nevyžaduje veľké investície ani komplikovanú prípravu. Hráči budú potrebovať len golfovú palicu a PENOVÚ loptičku almostGOLF. Loptička je ľahká a bezpečná, nevytvára materiálne škody ani neohrozuje okoloidúcich. Palice a ostatné potrebné vybavenie budú k dispozícii na požičanie v Kine Úsmev.

 

Urban golf je populárnou formou golfového športu v rôznych krajinách Európy, ako sú Francúzsko, Nemecko a Švajčiarsko. Aj v Českej republike a Maďarsku má tento šport stúpajúcu popularitu a hráči týchto krajín sa usilujú o medailové umiestnenia na medzinárodných turnajoch.

 

Veríme, že nové urbangolfové ihrisko priláka nielen obyvateľov, ale aj turistov, a prinesie do mesta novú dávku zábavy a možnosť tráviť voľný čas aktívne v spoločenskej atmosfére.

 

Ako sa hrá Košický urban golf?

Urban golf sa hrá v centre mesta Košice na existujúcich spevnených alebo “zelených” plochách. Košický urbangolfový okruh je dlhý 6 km a zahŕňa 11 dráh.

 

Urbangolfová dráha nie je oplotená; je určená len označením miesta začiatku hry (odpaliska) a cieľa hry. (Traf: jamku, kôš, strom…)

Každá dráha je detailne popísaná na mapke KUG. 

 

Popis upresňuje miesto umiestnenia a označenia odpaliska a jamky/terča dráhy; taktiež typ dráhy a spôsob hry dráhy.

 

Rozlišujeme dva typy urbangolfových dráh: klasickú dráhu a dráhu na zručnosť. Pri klasických dráhach je cieľom hry loptičku dostať do jamky (zasiahnúť terč) s čo najnižším počtom úderov. 

 

Dráhy na zručnosť sú krátke a preverujú techniku úderu hráča. Pri ich úspešnom zvládnutí hráč získava mínusové body, ktorými si vylepšuje finálne skóre hry.

 

Urban golf sa hrá golfovými palicami z “greenov”. Ich počet nie je limitovaný. Verejnosť hrá všetky typy úderov palicou “sedmička železo”.

Urban golf sa hrá výlučne penovou loptičkou almostGOLF. Iné loptičky nie sú povolené. Penová loptička almostGOLF má tretinovú dĺžku úderu, ale inak si ponecháva rovnaké letové vlastnosti ako golfová loptička z „greenov“ (rovnakú pôvodnú rýchlosť, uhol rotácie a vzletu), čím hráčovi zaručuje autentický športový zážitok.

 

Je dovolené použiť i iné golfové podložky alebo nezapichovacie teečka do maximálnej celkovej výšky 50 mm. Zapichovacie teečka nie sú povolené.

 

Etika hry Košického Urban Golfu

 1. Hráč pri každej “jamke” vidí na celú dĺžku “dráhy” letu loptičky. 
 2. Keď cez dráhu prechádza chodec (cyklista) – hráč počká, kým chodec prejde – a až následne zahrá úder. 
 3. V prípade potreby hráč komunikuje s okoloidúcim aktívne a priateľsky („Hráme so špeciálnou penovou loptičkou na oficiálnom ihrisku Košického Urban Golfu“).
 4. Hráč hra len na vytýčených KUG dráhach. Tie sú navrhnuté urban-golfistami tak, aby boli pre hráča zaujímavé, ale zároveň nenarušovali životnú pohodu nehrajúcich občanov mesta.
 5. Hráč urban golfu je ohľaduplný, vyhýba sa nebezpečným situáciám; neničí súkromný majetok ani majetok mesta. 
 6. Všetky prejavy ničenia mestského inventára nie sú súčasťou hryurban golfu.
 7.  

Pravidlá hry Košického Urban Golfu

 1. Maximálny počet úderov na jamku je 7.
 2. Ak hráč neodohrá úspešne jamku (netrafí terč) ani na siedmy pokus, zapíše si 8 bodov.
 3. Prvý odpal sa hrá z písmena “O” nasprejovaného loga.
 4. Počas hry je možné pri každom odpale loptičku postaviť s možným beztrestným posunom o vzdialenosť rúčky (grippu) palice, a to všetkými smermi (3D guľa). Nerozlišuje sa priestor „bližšie“ a „ďalej“ k jamke. Pokiaľ nie je možné loptičku odohrať s úľavou beztrestného posunu “o gripp”, môže hráč vyhlásiť svoju loptu za nehrateľnú. Potom je možné s jednou trestnou ranou loptičku posunúť v smere jej dráhy o ľubovoľnú vzdialenosť späť v od jamky.
 5. Každý kontakt palice s loptičkou po zahlásenej rane je považovaný za úder.
 6. Aj kontakt loptičky s vlajkou je považovaný za úspešne odohranú jamku.
 7. Ak sa lopta stratí, hrá hráč novou loptou z miesta pôvodného odpalu s jednou trestnou ranou.

 

Všetko potrebné pre hru si môžeš vypožičať v Kine Úsmev (Kasárenské nám.1) každý deň od 15.00-23.30 hod.

Ku hre urban golfu dostaneš golfovú palicu, dve loptičky almostGOLF, podložky, mapku KUG okruhu a pero. 

Poplatok za hru je 5 €/osobu. Deti v sprievode dospelého hrajú ZDARMA.

Záloha za každú palicu je 50 €.

Tretiu loptičku si môžeš zakúpiť za 2 €.

Palicu a loptičky je potrebné vrátiť do 24 hodín.

Cena stratenej loptičky je 2 €.

Cena stratených podložiek (pod loptičku) je 6 €.

Cena stratenej palice je 50 €