logo

Film Wednesdays with Mareena / Filmové stredy s Mareenou

🇬🇧

📣 Mareena and Kino Úsmev invite you to the Film Wednesdays with Mareena.
 

📽️ On selected Wednesdays, we will screen 6 foreign films, from 6 different countries, in their original language with English subtitles. Before each screening, we will introduce you to a foreign community living in Košice in a short introductory talk. This time, the spotlight will be on the Spanish community 🇪🇸👇.

 

FOXTROT

(Samuel Maoz, Israel, 2017, 108 min, original language: HE, subtitles: EN)

Foxtrot is the name of a checkpoint in northern Israel. Foxtrot is the code for the letter F. Foxtrot is a dance where you always return to the beginning. Jonathan Feldman guards an abandoned checkpoint somewhere in the desert in northern Israel with three other men. From reading comics and listening to an old radio, they are occasionally disturbed by a passing car or a cow lazily strolling along the road. The young soldiers are pulled out of boredom by an unexpected event with fatal consequences. Meanwhile, Jonathan's parents in Tel Aviv try to come to terms with the tragic news and find out what is actually happening somewhere in the desert. The film Foxtrot conveys the surreal military experience of young soldiers and deals with the themes of guilt, loss, and trauma, which are passed down from generation to generation in Israeli society. All of this is presented in an original narrative style, intertwined with a sense of beauty, absurdity, and gentle humor. Despite the anti-war tone of the film, which sparked controversy in its home country, it subsequently won 8 awards from the Israeli Film Academy.

 

ADMISSIONS: 3 €

 

🙏 This community event is organized thanks to financial support of Syntax-Solutions Slovakia.

 

 

🇸🇰

📣 Mareena a Kino Úsmev Vás pozývajú do kina na Filmové stredy s Mareenou.  
 

📽️ Vo vybrané stredy Vám premietneme 6 zahraničných filmov, zo 6 rôznych krajín, v pôvodnom znení, s anglickými titulkami. Pred každým premietaním Vám v krátkom úvodnom slove predstavíme jednu cudzineckú komunitu, ktorá žije v Košiciach. Tentokrát, si posvietime na tú španielsku 🇪🇸👇.

 

FOXTROT

(Samuel Maoz, Izrael, 2017, 108 min, original language: HE, subtitles: EN)

Foxtrot je názov checkpointu v severnom Izraeli. Foxtrot je kód pre písmeno F. Foxtrot je tanec, pri ktorom sa vždy vrátite späť na začiatok. Jonathan Feldman stráži spolu s troma ďalšími mužmi opustený checkpoint niekde v púšti na severe Izraela. Od čítania komiksov a počúvania starého rádia ich občas vyruší okoloidúci automobil alebo ťava, ktorá sa po ceste lenivo prechádza sem a tam. Mladých vojakov vytrhne z nudy až nečakaná udalosť s fatálnymi následkami. Jonathanovi rodičia sa medzitým v Tel-Avive snažia vyrovnať s tragickou správou a zistiť, čo sa vlastne kdesi v púšti odohráva. Snímka Foxtrot sprostredkováva surreálnu armádnu skúsenosť mladých vojakov a zaoberá sa témou viny, straty a tráum, ktoré sa v izraelskej spoločnosti prenášajú z generácie na generáciu. To všetko originálnym rozprávačským spôsobom, ktorý je poprepletaný citom pre krásu, absurditou a jemný humorom. Napriek tomu, že film vyznieva protivojnovo a vzbudil v svojej rodnej zemi kontroverziu, následne získal 8 cien izraelskej filmovej akadémie.

 

VSTUPENKY: 3 €

 

🙏 Toto komunitné podujatie môžeme realizovať vďaka finančnej podpore Syntax-Solutions Slovakia.