logo

Návšteva TEH Camp Meeting vo Fabrike Tbilisi v Gruzínsku

V októbri 2023 sa tím nášho kina zúčastnil na stretnutí siete kultúrnych centier Trans Europe Halles (TEH). Každoročné stretnutia členov siete sa stále konajú v inom európskom meste, a nám sa tak dostalo príležitosti navštíviť mesto s jedinečnou architektúrou a autentickou atmosférou – Tbilisi v Gruzínsku.
 

Stretnutia TEH slúžia na vzdelávanie, diskutovanie o súčasných problémoch v kultúre či spoločnosti a v neposlednom rade na networking. Téma už 96. stretnutia sa niesla v duchu slova „REBOOT“. To odkazuje na obnovu a revitalizáciu kultúry v sťažených a nepriaznivých spoločenských podmienkach, pričom veľa pozornosti sa sústredilo na vojnu na Ukrajine. Niet divu, že kultúrne organizácie sa dnes často aj neplánovane a nevyhnutne dostávajú na pole aktivizmu. 
 

Hlavný program sa odohrával v industriálnej budove multifunkčného kultúrneho centra Fabrika Tbilisi, ktoré je domovom pre rôzne kultúrne podujatia, ateliéry umelcov a umelkýň, malé obchodíky lokálnych výrobcov, reštaurácie, kaviarne, co-workingové priestory a ďalšie. Absolvovali sme niekoľko prednášok a diskusií dotýkajúcich sa napríklad komunitnej sebestačnosti v umení a dekolonizácii architektúry, aktivizmu kultúrnych centier či reprezentácie zraniteľných skupín v kultúre. Spoluzakladateľka Kina Úsmev, Barbora Andor Tóthová, viedla na stretnutí workshop s názvom „Map your Centre's Ecosystem“, ktorý slúžil na rozvíjanie schopností lepšieho porozumenia svojmu kultúrnemu centru ako živému organizmu so silnými aj slabými stránkami, vo vzťahu k rozličným návštevníkom či inštitúciám. 
 

Vo Fabrike Tbilisi sme tiež stretli viacerých našich projektových partnerov zo zahraničia. Utužili sme aj lokálne vzťahy, keďže tento ročník bol poctený veľkou účasťou kultúrnych centier zo Slovenska. V neposlednom rade sme si užili sprievodné aktivity a náš voľnočasový program, ako napríklad ochutnávanie gruzínskej kuchyne, koncert alternatívnej rockovej gruzínskej kapely, lokálnu techno scénu či len voľné spoznávanie historických uličiek Tbilisi, kultúrnych pamiatok a majestátnej prírody v okolí. Zhodou okolností sa nám podarilo zastihnúť aj medzinárodný festival filmových archívov, pri príležitosti ktorého sme navštívili gruzínsky Národný filmový archív. 
 

Návšteva pre nás v prvom rade poslúžila ako veľký stret s realitou za hranicami Slovenska. Ukázala nám, ako hostilne sa politické autority správajú ku kultúre a jednotlivcom žijúcim vo vlastnej krajine, a zároveň, že na Slovensku už nie sme ďaleko od podobných scenárov. Dôležitejšími však boli inšpiratívne skúsenosti viacerých účastníkov stretnutia, ktoré dokazovali, že umenie, kultúra a komunitné organizovanie nám dávajú hlas vzdorovať politickej situácii, zastávať sa zraniteľných skupín ľudí a vytvárať pre nich bezpečné prostredie. V solidarite môžeme rozvíjať svoju sebestačnosť a udržateľnosť zdrojov.
 

Začiatkom tohto roka sme podali prihlášku, ktorou sa uchádzame stať sa pridruženým členom siete TEH. Držte nám palce, aby sa Kino Úsmev mohlo ďalej rozvíjať na európskej úrovni a nadväzovať nové partnerstvá v duchu hodnôt, ktoré nám vždy boli blízke – podpory nezávislého umenia, inklúzie a vzájomnej pomoci.
 

Mobilitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.