logo
film festival

Krátke filmy (Rövid filmek) | Festival maďarského filmu

Krátke filmy / 2021 / 115 min.
Hungary
18.03.
19:30
2D
sk

ANJA

Mladý medik Levente trávi stáž vo vidieckej nemocnici v Maďarsku. Po kauze s cigánkou, ktorá práve porodila, začne spochybňovať svoju dôveru v učiteľa, profesora Kovacsa. Na základe skutočného príbehu.

 

Egy vidéki kórház szülészetén tölti szakmai gyakorlatát Levente, a fiatal orvostanhallgató. Az egyik frissen szült roma nő esete kapcsán meginog bizalma tanára, Kovács professzor iránt. Megtörtént eset alapján.

 

DUNE

Zvuky ako svedkovia. Zahmlievajú sa do spomienok, polosnov, nie je rozhodnuté, či sú skutočné alebo nie. Kolísanie medzi predstavou a realitou. Hojdajúce sa obrazy v mysli, pulzujúce temné emócie. Hrozné tajomstvo v zúrivom vetre našich buniek.

 

A hangok tanúként. Összemosódnak emlékekké, félálomokká, nem dől el, hogy valódiak-e vagy sem. Ingadozás a képzelet és a valóság között. Ringató képek az elmében, lüktető sötét érzelmek. Szörnyű titok celláink tomboló szelében.

 

SZÜNET

V prestávke medzi dvoma vyučovacími hodinami sa riaditeľ školy István stretne vo svojej kancelárii s dvoma rodičmi. Chcú vziať ich syna zo školy, aby chlapec mohol zarobiť nejaké peniaze pre rodinu. István považuje prípad len za ďalšiu úlohu, a tak vybaví papiere bez toho, aby Zolimu (16) položil čo i len jednu otázku. Hoci jeden zo Zoliho učiteľov sa snaží presvedčiť Istvána, že si chlapec zaslúži doštudovať, riaditeľ sa zdráha chlapcovi pomôcť.

 

A két óra közötti szünetben István, az iskola igazgatója találkozik két szülővel az irodájában. El akarják venni a fiukat kihagyják az iskolából, hogy a fiú kereshessen egy kis pénzt a családnak. István az ügyet csak egy másik feladatnak tekinti, hogy túl kell lenni rajta, ezért úgy fejezi be a papírmunkát, hogy egy kérdést sem tesz fel Zolinak (16). Bár az egyik Zolié A tanárok megpróbálják elhitetni Istvánnal, hogy a fiú megérdemli, hogy befejezze tanulmányait, az igazgató nem szívesen segít a fiúnak.

 

AZ EZREDES A VÖRÖS NŐÉRT SÍR

Je polícia inštitúciou na boj proti zabudnutiu? Elegický krátky film o odľahlej policajnej stanici, kde všetci mladí policajti chcú nájsť stratenú lásku svojho starého plukovníka skôr, ako na ňu úplne zabudne.

 

A rendőrség a feledés elleni küzdelem intézménye? Elégikus kisfilm egy távoli rendőrőrsről, ahol az összes fiatal rendőr meg akarja találni öreg ezredesének elveszett szerelmét, mielőtt az teljesen elfelejti.

18.03.
19:30
2D
sk