logo
iff

Hudobné vystúpenie skupiny Hands Dance | Inkluzívny filmový festival

Hudobné vystúpenie skupiny Hands Dance / 2022 / 30 min.
27.08.
19:00
2D
OR

HANDS DANCE je skupina počujúcich a nepočujúcich tlmočníkov z Brna, ktorá sa venuje umeleckému tlmočeniu divadelných inscenácií a interpretácii hudby a piesní prostredníctvom posunkového jazyka. Ich cieľom je priblížiť a sprostredkovať zážitok z hudby a divadla nepočujúcim divákom a priblížiť počujúcim divákom jazyk a svet nepočujúcich ľudí. V Košiciach sa predstavia s troma piesňami vo veľkej sále Kina Úsmev.

 

Podujatie je súčasťou Inkluzívneho filmového festivalu Košice, ktorý je oslavou rôznorodosti a má za cieľ sprístupniť kultúru čo najväčšiemu počtu zraniteľných skupín. Vstup na podujatie je pre všetkých ZDARMA.
 

____________________________________
 

Podujatie je súčasťou projektu Otvorený Úsmev, ktorý je podporený projektom Košice 2.0, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.

27.08.
19:00
2D
OR