logo
film

Slobodní | premiéra s režisérom

Slobodní / 2022 / 80 min.
Slovakia
20.09.
18:00
2D
OR
12

Na premietaní sa zúčastní režisér Slavomír Zrebný a zakladateľ Múzea obetí komunizmu v Košiciach Pavol Hric, ktorý bol osobne zapojený do aktivít kresťanského disentu a tajnej cirkvi.

 

Príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi”. Zakladali „krúžky", malé ostrovy slobody, kde mohli ľudia počas totality slobodne myslieť a veriť. Kritickí boli už voči Slovenskému štátu. Po príchode komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení. Vrchol ich úsilia bola Sviečková manifestácia, ktorej sa zúčastnili tisíce ľudí a nenásilne prejavili protest proti režimu. Neskôr sa ich hnutie aktívne zapojilo Nežnej revolúcie.

20.09.
18:00
2D
OR
12