logo
film

Azyl shorts

Azyl shorts / 2023 / 60 min.
30.05.
19:30
2D
cs
12

Best of AZYL SHORTS 

Poď pozerať krátke filmy! Prehliadka najlepších 1-minútových, 5-minútových filmov a videoklipov z celého sveta prihlásených do súťaže medzinárodného festivalu krátkeho filmu AZYL SHORTS 2022. Medzinárodná porota tvorená filmovými profesionálmi z krajín V4 a Ukrajiny vyberala spomedzi stoviek krátkych filmov. Výsledné pásmo je žánrovo i formálne pestrým výberom, ktorý prináša svojim divákom neobyčajný audiovizuálny zážitok. 

 

Svoj krátky film môžeš do 30. júna prihlásiť do súťaže aj ty, 
pozri sem azylshorts.sk/sk/domov/ 

 

 

Best of AZYL SHORTS 

LET'S WATCH SHORTS! Showcase of the best 1 minute, 5 minute films and music videos from all around the world that had been submitted to the competition of film festival AZYL SHORTS 2022. Our international jury made up of film professionals from V4 countries and Ukraine chose from among hundreds of short films. Section is a varied selection in terms of genre and form, which brings its viewers an extraordinary audiovisual experience.

 

You also can submit your short film to the competition by June 30,

click here azylshorts.sk/sk/domov/

 

30.05.
19:30
2D
cs
12