logo
futuregate

FUTURE GATE: Exkurzia do vesmíru

The Sights of Space - A Voyage to Spectacular Alien Worlds / 2022 / 31 min.
United States (US)
15.10.
18:00
2D
cs
12

Vážení fanúšikovia sci-fi,

tento rok s vami oslávime jubilejný 10. ročník festivalu sci-fi filmov Future Gate, ktorý vás vezme na poriadnu okružnú jazdu naprieč galaxiou! 

Teší sa na vás celý tím Future Gate!

 

Táto medzihviezdna cesta nám umožní nahliadnuť na to, ako hlboko siaha fantázia prírody a zároveň otvorí cestu budúcim priekopníkom, ktorí možno jedného dňa stanú na našom druhom domove v hlbokom vesmíre.

 

This interstellar journey will give us a glimpse of just how deep nature's imagination goes while opening the way for future pioneers who may one day make our second home in deep space. 

 

Vesmír je nesmierne obrovský, neprestáva nás fascinovať, je domovom obrovského množstva rôznorodých svetov, čiže exoplanét. V súčasnosti ich poznáme 5 500, sú príliš ďaleko, aby sme ich mohli podrobnejšie preskúmať. To nám ale nezabráni v imaginárnej ceste za nimi, a to na základe najnovších súčasných vedeckých poznatkov!

Naša vesmírna loď sa volá Navis III, ktorá vás dopraví na akékoľvek miesto v našej Galaxii, kde sa nachádza 200 miliárd hviezd. Najprv sa vydáme k najdivokejším planétam, ktoré ľudstvo doteraz objavilo. Sú to svety, ktoré sa vymykajú našim predstavám – od planetárnych oáz až po horúce plynné obrami s mračnámi z kovu. Táto medzihviezdna cesta nám umožní nahliadnuť na to, ako hlboko siaha fantázia prírody a zároveň otvorí cestu budúcim priekopníkom, ktorí možno jedného dňa stanú na našom druhom domove v hlbokom vesmíre. Takže, keby ste mohli navštíviť ľubovoľné miesto v galaxii, kam by ste sa vydali?

 

The Universe is enormous, it never ceases to fascinate us, it is home to a huge number of diverse worlds, or exoplanets. We currently know of 5,500 of them, too far away to explore in detail. But that won't stop us from taking an imaginary journey to see them, based on the latest current scientific findings!

Our spaceship is called Navis III, and it will take you to any place in our galaxy where 200 billion stars can be found. First, we'll head to the wildest planets yet discovered by humankind. These are worlds beyond our imagination – from planetary oases to hot gas giants with clouds of metal. This interstellar journey will give us a glimpse of just how deep nature's imagination goes while opening the way for future pioneers who may one day make our second home in deep space. If you could visit any place in the galaxy, where would you go?

15.10.
18:00
2D
cs
12
Réžia
John D. Boswell
Scenár
John D. Boswell