logo
mareena

Film Wednesdays with Mareena: Return to dust

隐入尘烟 / 2022 / 133 min.
China
03.04.
18:00
2D
en
15

🇬🇧

📣 Mareena and Kino Úsmev invite you to the cinema for Film Wednesdays with Mareena.

 

📽️ On selected Wednesdays, we will screen foreign language films from various corners of the world, in their original language with English subtitles. Before each screening, we will introduce you to a foreign community living in Košice, from the country where the selected film originates. This time, we'll shine a spotlight on the Chinese 🇨🇳 community, with a film from the Film Europe portfolio 👇

 

RETURN TO DUST

(Li Ruijun, China, 2022, 133 min., original language: MANDARIN, subtitles: EN)

Ma and Guiying lead lives that are similarly sheltered and difficult. He is a reticent farmer, the last of his family to remain unmarried; she is disabled and infertile, and long past what is considered to be marrying age in rural China. Their arranged marriage, uniting two people who are accustomed to isolation and humiliation, would appear to force them into a relationship that will make life worse for both of them. But instead, they seize the opportunity to rise above themselves and discover their shared destiny. They learn how to become close companions, how to speak up, how to care for each other and even how to smile. All this in spite of the hard work required of them by their quintessential bond with the land and the trials that await them on their common path. Against a backdrop of topics such as the exploitation of farm workers, forced urbanisation, the uprooting of traditions and poverty, Li Ruijun – who returns to his birthplace of Gaotai, in the northern province of Gansu – prioritises the characters’ worldview, with its inherent naivety and fragility, through an act of trust and love that infuses the film with subtle tenderness and profound humanity.

 

ADMISSIONS: 3 €

 

🙏 This community event is organized thanks to financial support of Syntax Systems Slovakia.

 

 

🇸🇰

📣 Mareena a Kino Úsmev Vás pozývajú do kina na Filmové stredy s Mareenou.  

 

📽️ Vo vybrané stredy Vám budeme premietať cudzojazyčné filmy, z rôznych kútov sveta, v pôvodnom znení, s anglickými titulkami. Pred každým premietaním Vám v krátkom úvodnom slove predstavíme jednu cudzineckú komunitu, ktorá žije v Košiciach a z ktorej krajiny vybraný film pochádza. Tentokrát, si posvietime na tú čínsku 🇨🇳, a to filmom z portfólia Film Europe 👇

 

NA PRACH SA OBRÁTIŠ

(Li Ruijun, Čína, 2022, 133 min., jazyková verzia: MANDARIN, titulky: EN)

Ma a Kui-jing vedú podobne osamelý a komplikovaný život. Ma je mlčanlivý farmár, posledný zo svojej rodiny, ktorý zostal slobodný; Kui-jing je postihnutá a neplodná, dávno prekročila vek, ktorý sa na čínskom vidieku považuje za vhodný na manželstvo. Zdá sa, že ich dohodnutý sobáš, ktorý má spojiť dvoch ľudí zvyknutých na izoláciu a poníženie, ich vháňa do vzťahu, ktorý obom zhorší život. Namiesto toho však využijú príležitosť povzniesť sa nad seba a objaviť svoj spoločný osud. Učia sa, ako sa stať blízkymi spoločníkmi, ako sa spolu rozprávať, ako sa o seba starať a dokonca aj ako sa usmievať. To všetko napriek ťažkej práci, ktorú od nich vyžaduje ich archetypálne puto so zemou a skúšky, ktoré ich čakajú na spoločnej ceste. Na pozadí tém, ako sú vykorisťovanie poľnohospodárskych robotníkov, nútená urbanizácia, vykorenenie tradícií a chudoba, Li Ruijun, ktorý sa vracia do svojho rodného mesta Gaotai v severnej provincii Gansu,uprednostňuje pohľad hlavných postáv na svet s jeho prirodzenou naivitou a krehkosťou prostredníctvom prejavov dôvery a lásky, ktoré filmu dodávajú jemnú nežnosť a hlbokú ľudskosť.

 

VSTUPENKY: 3 €

 

🙏 Toto komunitné podujatie môžeme realizovať vďaka finančnej podpore Syntax Systems Slovakia.

03.04.
18:00
2D
en
15
Réžia
Li Ruijun
Scenár
Li Ruijun
Herci
Wu Renlin, Hai Qing, Yang Guangrui, Wu Yunzhi