logo

Autism-friendly premietania

Filmové premietania v rámci cyklu autism-friendly sú mierne prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre ľudí s poruchami autistického spektra. Premietania sú v našom programe označené ako „autism-friendly“. Aktuálny program nájdete na tomto odkaze.

Ako prebiehajú?

Filmy sú premietané so sníženým zvukom, svetlá zostávajú zapnuté a stlmené počas celého premietania a pred začatím filmu sa nepúšťajú žiadne upútavky. Návštevníci si môžu do kina priniesť jedlo a nápoje, môžu robiť hluk a vybrať si miesto, ktoré je pre nich najpohodlnejšie. Po priestore sa môžu voľne pohybovať, vychádzať a vchádzať do kinosály a v prípade potreby môžu odísť z premietania skôr bez toho, aby ich niekto napomínal.

Pre koho sú vhodné?

Premietania sú prispôsobené osobám s poruchou autistického spektra / PAS (Detský autizmus, Aspergerov syndróm, Atypický autizmus, Rettov syndróm, iné pervazívne vývinové poruchy). Sú však vhodné aj pre osoby s:

  • poruchou pozornosti s hyperaktivitou / ADHD,
  • poruchami učenia,
  • kognitívnymi poruchami,
  • poruchou senzorickej integrácie,
  • genetickými poruchami (Downov syndróm a iné),
  • problémom so spracuvávaním zmyslových vstupov (svetlá, zvuky, pachy),
  • mentálnym postihnutím,
  • fyzickým postihnutím,
  • úzkosťou,
  • iné.

Nejde však o výlučný zoznam. Premietania sú prístupné pre každého, kto si myslí, že by pre nich mohli byť vhodnejšie ako bežné premietania.

Bude sa odo mňa vyžadovať doklad o tom, že mám ja, môj blízky alebo osoba, ktorú sprevádzam nejakú poruchu?

Nie, nebudeme od vás vyžadovať, aby ste preukázali svoju diagnózu. Naše kino je otvorené širokému spektru ľudí.

Sú premietania fyzicky prístupné?

Nie. Vstup do kina a rovnako do kinosály nie je bezbariérový, keďže sa v priestore nachádzajú schody. Aktívne pracujeme na vyriešení týchto fyzických bariér a v blízkej budúcnosti chceme nainštalovať bezbariérový výťah, ktorý by prepojil prízemnie s prvým poschodím. Dovtedy sú k dispozícii naši zaškolení uvádzači a asistenti, ktorí vám radi pomôžu s presunom po priestore.

Je potrebné zakúpiť si vstupenku vopred?

Nie. Lístok si môžete zakúpiť v kine v deň premietania. Ak by ste si ale chceli byť istí, že sa premietania nevypredá, odporúčame vám zakúpiť si vstupenku vopred cez našu webstránku. Vstupné na premietania je 2 € pre každého návštevníka.

Ako vyberáme filmy?

Programujeme prevažne animované a detské filmy z aktuálnej distribučnej ponuky, pričom dávame dôraz na filmy, ktoré sú divácky atraktívne, nie sú v nich prudké zvukové a/alebo audiovizuálne zmeny a zároveň sú dostatočne dynamické na to, aby si udržali pozornosť návštevníkov. Taktiež berieme do úvahy spätnú väzbu od našich návštevníkov a snažíme sa prispôsobiť premietania čo najširšej skupine divákov.

Ako môžem dať spätnú väzbu na premietanie?

Po premietaní môžete dať spätnú väzbu priamo našim zamestnancom alebo nám môžete napísať na info@kinousmev.sk. Budeme veľmi vďační za akékoľvek tipy a nápady.

Partneri

Usmej sa na mňa, o.z.

Kontakt: info@usmejsanamna.sk

ALKA – Autenticky a Láskavo v Komunitných Aktivitách

Kontakt: alka.kosice@gmail.com

Spojená škola Vojenská 13

Kontakt: spojvojke@gmail.com

DOMKO – Domov sociálnych služieb

Kontakt: dsskepm@gmail.com