logo

Cinema 4 You(th)

V rámci tohto projektu sme sa spojili s partnermi z Maďarska a Chorvátska za účelom vzdelávať mladé publikum a motivovať ho k návšteve arthousových kín a kvalitnej európskej kinematografie. Zámerom je podporiť viditeľnosť a povedomie o európskych filmoch medzi mladými ľuďmi a poskytnúť im priestor na vzdelávanie sa a kritickú diskusiu o nich.

Aktivity

Školské premietania

V rámci projektu zorganizujeme päť premietaní vybraných európskych filmov vrátane slovenskej, maďarskej a chorvátskej produkcie pre študentov základných a stredných škôl. To, čo spája filmovú sériu v Kine Úsmev, je téma vzťahov v najširšom slova zmysle. Súčasťou každého filmového premietania bude úvod v podaní pedagóga/pedagogičky alebo filmového profesionála/profesionálky a moderovaná diskusia s publikom. Touto aktivitou chceme smerovať k posilňovaniu vzťahov a spolupráce s jednotlivými školami, študentmi/študentkami a učiteľmi/učiteľkami na dlhodobej a udržateľnej úrovni.

Návšteva filmových festivalov

Päť vybraných študentov/študentiek navštívi v septembri filmové festivaly v Miskolci a Szolnoku, na ktorých budú mať možnosť vidieť množstvo rôznorodých európskych filmov. Okrem toho sa budú učiť písať filmové recenzie pod vedením skúsených lektorov/lektoriek. Ďalej sa budú môcť zúčastniť viacerých workshopov a stretnúť sa s rôznymi medzinárodnými filmovými tvorcami, režisérmi a inými profesionálmi, s ktorými budú mať možnosť urobiť rozhovor. Cieľom tejto aktivity je najmä poskytnúť mladému divákovi/diváčke nástroje, ktoré môže neskôr zužitkovať pri navštevovaní Kina Úsmev.

Filmové kvízy

Každý tretí mesiac zorganizujeme filmový kvíz, ktorý sa bude dotýkať filmových premietaní z našej série a lektorských úvodov k nim, no tiež všeobecných znalosti filmových dejín. Študenti/študentky budú môcť vyhrať ceny od filmových distribútorov alebo voľné vstupenky do Kina Úsmev s účelom povzbudiť ich k pravidelnej návštevnosti.

Partneri

Tisza Mozi, Szolnok, Maďarsko

Béke és Uránia Art Mozi, Miskolc, Maďarsko

Kino Urania, Osijek, Chorvátsko


Projekt je realizovaný v rámci schémy Collaborate to Innovate pod záštitou Europa Cinemas a je financovaný z programu Kreatívna Európa – MEDIA.