logo

Deaf-friendly premietania

Filmové premietania v rámci cyklu deaf-friendly sú mierne prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre n/Nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí. Premietania sú v našom programe označené ako „deaf-friendly“.

Aké premietania sú najbližšie?

Aktuálny program nájdete na tomto odkaze.

Ako prebiehajú?

Filmy sú doplnené o titulky pre nepočujúcich, ktoré obsahujú dialógy z filmu a rovnako popisujú aj nedialógové zvuky, ako napríklad „vŕzganie dverí“ alebo „hudobný podmaz“.

Pri výrobe titulkov dlhodobo spolupracujeme so spoločnosťou Altop Service. V minulosti sme tiež spolupracovali so spoločnosťou Teledata a neziskovou organizáciou Trnka.

V horných radoch vo veľkej kinosále je nainštalovaná indukčná slučka, ktorá zaisťuje prenos zvuku do načúvacích zariadení a kochleárnych implantátov osôb s poruchou sluchu. Na prenos zvuku je potrebné prepnúť zariadenie do polohy T (skratka pre T-Coil = telefónna cievka).

Pre koho sú vhodné?

Premietania sú prispôsobené osobám s rôznymi stupňami poruchy sluchu vrátane ľahkej, strednej, stredne ťažkej, tažkej a úplnej straty sluchu. Sú však vhodné aj pre:

  • cudzincov, ktorí sa snažia naučiť slovenský jazyk,
  • osoby s kognitívnymi poruchami, ktoré majú problém sledovať dej,
  • iné.

Nejde však o výlučný zoznam. Premietania sú prístupné pre každého, kto si myslí, že by pre nich mohli byť vhodnejšie ako bežné premietania.

Bude sa odo mňa vyžadovať doklad o tom, že mám ja, môj blízky alebo osoba, ktorú sprevádzam nejakú poruchu?

Nie, nebudeme od vás vyžadovať, aby ste preukázali svoju diagnózu. Naše kino je otvorené širokému spektru ľudí.

Sú premietania fyzicky prístupné?

Nie. Vstup do kina a rovnako do kinosály nie je bezbariérový, keďže sa v priestore nachádzajú schody. Aktívne pracujeme na vyriešení týchto fyzických bariér a v blízkej budúcnosti chceme nainštalovať bezbariérový výťah, ktorý by prepojil prízemnie s prvým poschodím. Dovtedy sú k dispozícii naši zaškolení uvádzači a asistenti, ktorí vám radi pomôžu s presunom po priestore.

Ako nájdem Kino Úsmev?

Kino Úsmev sa nachádza na Kasárenskom námestí 1 za budovami Mlynská bašta a Stredná priemyselná škola Dopravná vedľa obchodného domu Urban. Najbližšia autobusová zastávka je Mlynská bašta a najbližia električková zastávka je Námestie Maratónu mieru. Priestranné parkovisko s parkovacími miestami pre invalidov sa nachádza približne dvadsať metrov od kina.

Ako sa v Kine Úsmev zorientujem?

V prípade, že potrebujete asistenciu pri presune po priestore, prosím, neváhajte nás kontaktovať na čísle 0911 482 660 alebo na e-mailovej adrese info@kinousmev.sk. Náš zaškolený personál je vám k dispozícii počas premietaní, ale aj mimo nich. Momentálne náš personál neovláda posunkový jazyk avšak v prípade, že by to pre vás pre vás urobilo návštevu kina dostupnejšiu, dajte nám vedieť a radi pre vás zabezpečíme tlmočenie.

Kino Úsmev je storočná budova s prízemím, prvým poschodím a podzemím, ktorú obkolesuje terasa, parkovisko, obytné budovy, škola a obchodný dom.

Na vstup do priestorov kina je potrebné prekonať jeden schod. Pri vstupe cez hlavný vchod sa pred vami bude nachádzať stará pokladňa. Vstup do baru vedie cez sklenené dvere. Po vstupe do baru sa po vašej pravej ruke nachádza schodisko, ktoré vedie do veľkej kinosály. Schodisko má po stranách zábradlie a má celkovo päťnásť schodov.

Po ľavej strane sa nachádza pokladňa a menšia dvadsať miestna kinosála Impulz. Pred schodiskom sa nachádza veľká kinosála s dvestodeväťdesiatimi miestami. Sedenie je voľné, čo znamená, že si môžete sadnúť kdekoľvek. Po vstupe do kinosály sa po pravej strane nachádzajú horné rady so starším sedením a s indukčnou slučkou a po ľavej strane sú dolné rady s novým pohodlnejším sedením bez indukčnej slučky. Do horných radov vedú osvetlené schody a do dolných radov vedie mierne klesajúca plošina.

Po ľavej strane od kinosály vedie dlhšia chodba k mužským a ženským toaletám a taktiež ku bezbariérovej toalete. Naše kancelárie nájdete za dverami naľavo od toaliet.

Vstup do podzemných priestorov sa nachádza napravo od hlavného vchodu do kina. Predchádza mu schodisko so šiestimi schodmi. Po ľavej strane sa nachádza mužká toaleta a o pár krokov ďalej sa nachádza chodba vedúca ku ženským toaletám. Pred schodiskom sa nachádza vstup do workshopových priestorov a zatemnenej miestnosti.

Počas letných mesiacov je možné vstúpiť do priestoru kina aj cez veľké sklenené dvere na terase, na čo je potrebné prekonať jeden schod. V lete taktiež prevádzkujeme Záhradné kino a Amfiteáter. Záhradné kino sa nachádza v podchode oproti kaviarni Mňau Kafé na ulici Mäsiarska 37. Do priestoru Záhradného kina vedie šesť schodov a ku sedeniu a baru vedú dlhšie platformové schody v počte osem. Priestor Amfiteátra je bezbariérový.

Je potrebné zakúpiť si vstupenku vopred?

Nie. Lístok si môžete zakúpiť v kine v deň premietania. Ak by ste si ale chceli byť istí, že sa premietania nevypredá, odporúčame vám zakúpiť si vstupenku vopred cez našu webstránku. Vstupné na premietania je 2 € pre každého návštevníka.

Ako vyberáme filmy?

Vyberáme divácky atraktívne filmy v slovenskom alebo českom jazyku z aktuálnej distribučnej ponuky.

Ako môžem dať spätnú väzbu na premietanie?

Po premietaní môžete dať spätnú väzbu priamo našim zamestnancom alebo nám môžete napísať na info@kinousmev.sk. Budeme veľmi vďační za akékoľvek tipy a nápady.

Partneri

Online tlmočník

Centrum nepočujúcich ANEPS Košice