logo

O nás

Kino Úsmev stojí na Kasárenskom námestí v Košiciach od roku 1922 a je jedným z najstarších kín v Košiciach. V roku 2012 Cinefil, o.z. uskutočnilo prieskum priestorov v meste, v ktorých by mohlo fungovať Centrum audiovizuálnej kultúry a rušné mestské kino.

Mestské zastupiteľstvo v júni 2015 jednohlasne schválilo prenájom Kina Úsmev občianskemu združeniu Cinefil na dobu 15 rokov za symbolický prenájom, so záväzkom do piatich rokov pretvoriť Kino Úsmev na Centrum audiovizuálnej kultúry.

Naším cieľom bolo vytvoriť v budove Kina Úsmev špičkové dvojsálové kino s celoročným programom premietaní a vzdelávacích aktivít pre školy a študentov, širokú verejnosť a tvorcov, podnikateľov v oblasti médií a filmu a vytvoriť infraštruktúru pre podporu filmovej a audiovizuálnej tvorby. 

Centrum audiovizuálnej kultúry, ako prvé svojho druhu na Slovensku, slúži ako platforma pre rozvoj filmovej a audiovizuálnej tvorby a výskumu v oblasti filmu a pre festivalové prehliadky s medzinárodným dosahom. Naším cieľom je prispieť ku skvalitneniu života v meste a prostredníctvom podpory inovácií v oblasti technológií a ich využitia prispieť k rozvoju mesta a jeho medzinárodnému renomé.