logo
workshop otvorenakultura konferencia inkluzia

Workshop: Ako by mal vyzerať ideálny kultúrny priestor?

Predstavte si ideálny kultúrny priestor. Prečo tam radi chodíte? Ako sa tam cítite? Koho tam vidíte a stretávate? 

 

Kultúrne organizácie a priestory často zápasia s tým, ako prilákať divákov z rôznych komunít a zraniteľných skupín. Mnohé z nich majú inklúziu a otvorenosť vo svojich cieľoch, misiách, hodnotách a projektoch, ale často, popri každodennej prevádzke bojujú s ich napĺňaním. 

 

Ako môžeme zabezpečiť, aby boli naše podujatia a priestory inkluzívne? V prvom rade sa na vyššie spomenuté otázky musíme opýtať priamo komunít. Aby sme však našli funkčné riešenia, nesmieme ich oddeľovať od výziev, ktorým čelia kultúrne organizácie. Preto by sme mali hľadať riešenia za jedným stolom, nájsť spoločný jazyk a otvorenosť voči výzvam a potrebám komunít, zraniteľných skupín a aj kultúrnych organizácií.

 

Creative Industry Košice v posledných mesiacoch rozvíjalo a testovalo metodológiu Living Lab, ktorá je určená na hľadanie praktických riešení prostredníctvom otvorenej diskusie a co-create nástrojov. Témou Living Labov bolo sprístupnenie kultúry pre všetkých a ich výsledky sú súčasťou tvorby akčného plánu pre nový Kultúrny plán – Kultúrnu stratégiu pre roky 2021 – 2027, ktorú mesto Košice schválilo v máji 2021. Počas workshopu na nich nadviažeme, predstavíme si Living Lab ako nástroj pre otvorenú diskusiu a skúsime spolu nájsť ďalšie praktické riešenia sprístupnenie kultúry pre zraniteľné skupiny. 

 

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Prihlásiť na toto bezplatné podujatia sa môžete na tomto odkaze.

 

 

FACILITÁTORKY

 

Zuzana Révészová pracuje na tom, aby sa strategické dokumenty miest a obcí robili s čo najväčšou citlivosťou pre svojich adresátov. Či už sú to obyvatelia a obyvateľky rôzneho veku a životnej situácie, alebo citlivé životné prostredie. Venuje sa tomu z pozície výskumníčky, projektovej manažérky, facilitátorky, organizuje aj komunikačné kampane, dizajnuje participatívne procesy a vyhodnocuje vstupy vo finálnom spracovaní. Kultúra je pre ňu prioritná oblasť, venuje sa jej dlhodbo výskumne aj pracovne, ako manažérka v Creative Industry Košice a ako členka kolektívu Spolka a doktorandka na Katedre regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

 

Zuzana Kupcová je projektová manažérka v Creative Industry Košice. Študovala na Fakulte humanitných štúdií Univerzity Karlovej v Prahe. Od roku 2013 pracuje na umeleckom rezidenčnom programe KAIR, ktorý vznikol ako jeden z hlavných projektov pre Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. V súčasnosti sa venuje projektom pre podporu kreatívnej komunity v Košiciach a rozvoju priestorov a podporných programov pre tvorivé, výskumné a vzdelávacie aktivity. Tematicky sa Zuzana zameriava na spoločenskú zodpovednosť, zapojenie komunít a ochranu ľudských práv.

 

Workshop je súčasťou konferencie Otvorená kultúra, otváracieho podujatia projektu KÓSY KINO, ktorý je financovaný prostredníctvom Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR.