logo
deti tabor kosykino

Letný filmový tábor

Otvárame prihlasovanie na prímestský letný filmový tábor, ktorý bude prebiehať v Kine Úsmev od 22. do 26. augusta! Tábor je otvorený pre deti vo veku od 9 do 15 rokov.

 

Deti si počas tábora vyskúšajú jednotlivé časti filmovej tvorby. Naučia sa, aké je to pracovať v štábe, tvoriť scenár, vyskúšajú si kostýmovú tvorbu, natáčanie, strih, prácu s filmovou technikou a aj postprodukciu. Pod vedením skúsených lektorov vytvoria jednotlivé štáby krátke filmy, ktoré v závere tábora slávnostne odprezentujú rodičom a kamarátom v kinosále. Počas tábora si budú môcť deti pozrieť arthousové filmy ako Začiatok školského roka (1956) a Počiatky kinematografie (2020) z kolekcie CinEd s cieľom pomôcť im lepšie sa orientovať v audiovizuálnom umení.

 

Veľmi dôležitou súčasťou tábora je podpora inklúzie zraniteľných skupín a vedenie detí k tolerancii, spolupráci a ich scitlivovanie voči potrebám iných. Z tohto dôvodu sa na tábore zúčastnia aj deti s fyzickým, mentálnym alebo sociálnym znevýhodnením z našich partnerských organizácií Usmej sa na mňa, ETP Slovensko a Keď môžem pomôžem.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

 • Termín: 22. – 26.8.2022
 • Miesto konania: Kino Úsmev (Kasárenske námestie 1, 040 01 Košice)
 • Cena: 80 € (v cene je zahrnutý 5x obed a pitný režim)
 • Lektori: Viktória Ranjal Dzurenko, Ranjan Rampal
 • Kapacita tábora: 30 detí

 

PROGRAM

Program bude prebiehať denne od pondelka do piatka a bude pozostávať z:

 

 • tvorba scenárov podľa zadaných žánrov
 • filmové natáčanie
 • premietania arthousových filmov
 • obhliadka lokácii na natáčanie
 • filmový strih a postprodukcia
 • návšteva Filmovej kancelárie Košického kraja
 • vystúpenie divadla Hopi Hope
 • slávnostná projekcia finálnych filmov v Kine Úsmev

 

PRIHLASOVANIE

Prihlásiť svoje deti môžete prostredníctvom tohto formulára. Po vyplnení prihlášky vás budeme kontaktovať ohľadom úhrady účastníckého poplatku. Po prijatí prihlášky a úhrady od nás obdržíte potvrdenie o účasti.

 

Tábor realizujeme ako súčasť Inkluzívnej filmovej školy v rámci projektu KÓSY KINO, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Aktivita je spolurealizovaná v rámci projektu Child Protection and Educational Support to Refugee Children from Ukraine, ktorý je podporený z Detského fondu OSN UNICEF. Za poskytnutie filmov ďakujeme platforme CinEd.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

#SPOLOCNEzaDOBREnapady #EEAgrants #KÓSYKINO