logo

filmED

Napriek tomu, že filmy mnohých z nás obklopujú takmer od narodenia, nedostáva sa im priestoru v školských osnovách. Mládež je pritom kľúčovou cieľovou skupinou pre budúcnosť a prežitie kín. V medzinárodnom projekte filmED sme sa pripojili k partnerom z Nemecka, Česka, Poľska, Maďarska a Severného Macedónska, aby sme systematicky rozvíjali a sprístupňovali filmové vzdelávanie a kultivovali lásku k filmu u mladého publika. Medzi cieľové skupiny patria školy, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, pedagógovia, lektori, až samotná mládež a študentstvo.

V rámci tohto projektu budeme v našom kine organizovať fokusové skupiny s filmovými lektormi, inkluzívnymi asistentmi a predstaviteľmi organizácií pracujúcich so zraniteľnými skupinami, ktoré sa budú paralelne prekrývať s filmovými workshopmi na rôznorodé témy pre viaceré cieľové skupiny. Zámerom je na základe pozorovaní a skúseností pripraviť metodologické postupy a odporúčania zohľadňujúce špecifické potreby jednotlivých skupín, podľa ktorých bude možné robiť filmové vzdelávanie inkluzívne, systematicky a udržateľne. 

Spoločným výstupom všetkých partnerov bude interaktívna webová stránka obsahujúca ukážkové videá a návody vo forme scenárov na viacero druhov aktivít pre rôzne vekové skupiny. Web bude prispôsobený užívateľovi podľa toho, či pôjde o organizáciu, učiteľa alebo mladých jednotlivcov.  

Partneri projektu:

Goethe Institut Česko (Praha, Česko)

Кинотеката на Република Северна Македонија (Skopje, Severné Macedónsko)

Centrum kultury filmowej im. Andrzeja Wajdy (Varšava, Poľsko)

Nemzeti Filmintézet Magyarország (Budapešť, Maďarsko)

Krutón (Praha, Česko)


Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.