logo

Interconnecting Cinema

V rámci tohto medzinárodného projektu sme sa spojili s piatimi renomovanými európskymi arthousovými kinami, aby sme spoločne adresovali výzvy súvisiace s pandémiou. Projekt sa skladá z troch navzájom súvisiacich aktivít, vďaka ktorým chceme nájsť dlhodobé a udržateľné riešenia.

Aktivity

Online kino

V prvej aktivite pracujeme na vývoji online platformy, na ktorej sprístupníme filmy a diskusie s tvorcami. Cieľom je vybudovať komunitu cinefilov a vylepšiť filmový zážitok vo virutálnom priestore.

Multikultúrna putovná prehliadka filmov

Druhá aktivita zahŕňa organizáciu filmových premietaní v odľahlých mestských častiach a vidieckych oblastiach v Rumunsku, Poľsku, Maďarsku, Česku a na Slovensku. Cieľom je osloviť nových divákov a posilniť v nich záujem o európsku kinematografiu. Na Slovensku sme zrealizovali v lete 2022 štyri premietania, a to v Kaštieli Petrovany, Kaštieli Betliar, kultúrno-kreatívnom centre Kláštor v Rožňave a v Coburgovskom kaštieli v Jelšave.

Mladé publikum

Tretia projektová aktivita má za cieľ podnietiť záujem o kinematografiu u detí a mládeže. Vo všetkých piatich partnerských krajinách zorganizujeme Deň otvorených dverí v kinách a simultánne na online platforme KINO DOMA. Nadobudnuté skúsenosti spracujeme do verejne prístupnej príručky s osvedčenými postupmi a pracovnými modelmi.

Partneri


Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.