logo

Interconnecting Cinema

V rámci medzinárodného projektu Interconnecting Cinema sme sa spojili s piatimi renomovanými európskymi arthousovými kinami, aby sme spoločne adresovali výzvy súvisiace s pandémiou. Projekt sa skladá z troch navzájom súvisiacich aktivít, vďaka ktorým chceme nájsť dlhodobé a udržateľné riešenia.

Aktivity

Online kino

V prvej aktivite pracujeme na vývoji online platformy, na ktorej sprístupníme filmy a diskusie s tvorcami. Cieľom je vybudovať komunitu cinefilov a vylepšiť filmový zážitok v online priestore.

Multikultúrna putovná prehliadka filmov

Druhá aktivita zahŕňa organizáciu filmových premietaní a workshopov v odľahlých mestských častiach a vidieckych oblastiach v Rumunsku, Poľsku, Maďarsku, Česku a na Slovensku. Cieľom je osloviť nových divákov a posilniť v nich záujem o európsku kinematografiu.

Mladé publikum

Tretia projektová aktivita má za cieľ podnietiť záujem o kinematografiu u detí a mládeže. Vo všetkých piatich partnerských krajinách zorganizujeme Deň otvorených dverí v kinách a simultánne aj v online priestore. Nadobudnuté skúsenosti spracujeme do verejne prístupnej príručky s osvedčenými postupmi a pracovnými modelmi.

Partneri


Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.