logo

Literatúra a film

Cyklus literárno-spoločenských podujatí pozostávajúcich z autorského čítania, moderovanej diskusie a premietania hosťami vybraného filmu súvisiaceho s čítaným textom. Počas podujatí majú návštevníci príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti v oblasti literatúry, filmu a iných umeleckých odborov. Podujatia poskytujú príležitosť na priamy dialóg s tvorcami pôsobiacimi v rôznych oblastiach literatúry ako napríklad poézia, próza, experimentálne písanie, literárne eseje, literárny preklad a podobne.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.