logo

V4 AbstrACTION

Tento projekt zapája krajiny Vyšehradskej štvorky do realizácie vzdelávacích a kreatívnych aktivít pre deti. Projekt zahŕňa experimentálne filmové workshopy a výstavy, ktoré skúmajú históriu abstraktného umenia a iného kultúrneho dedičstva v regióne Vyšehradu, testujúc hranice medzi abstraktným a reprezentačným umením.

Projekt má za ciel posilniť schopnosť detí porozumieť experimentálnemu umeniu a zároveň ho vytvárať, pričom im poskytuje nástroje a vedomosti, ktoré im umožňujú vyjadriť sa prostredníctvom univerzálneho abraktného jazyka. Viac sa o projekte dozviete na jeho oficiálnej stránke.

Aktivity

Experimentálne filmové workshopy

V rámci workshopov budú deti skúmať tvorbu známych, ale aj menej známych abstraktných umelcov z regiónu V4. Každý workshop sa zameria na jedného umelca a účastníci budú skúmať jeho/jej tvorbu, diskutovať o tom, čo je abstrakcia a kde sú jej hranice, spoznajú niekoľko príkladov a vytvoria vlastné experimentálne filmy inšpirované tým, čo sa naučia.

Online brožúra

Dokument s návodmi na realizáciu podobných workshopov a ďalšími vzdelávacími podkladmi pre učiteľov, ako aj dokumentáciu o tvorivých procesoch a konečných výsledkoch projektu, preložený do štyroch jazykov. Tieto podklady budú voľne dostupné pre verejnosť.

Vzdelávacia výstava výsledných filmov

Verejná prezentácia výsledkov workshopov. Výstava sa uskutoční v poľskom Vroclave a zároveň aj online a jej súčasťou budú aj interaktívne inštalácie.

Partneri


Tento projekt je spolufinancovaný vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci Vyšehradského grantu z Medzinárodného vyšehradského fondu.