logo

Blind-friendly premietania

Filmové premietania v rámci cyklu blind-friendly sú prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre nevidiacich a slabozrakých ľudí s rôznym stupňom postihnutia. Premietania sú v našom programe označené ako „blind-friendly“. Aktuálny program nájdete na tomto odkaze.

Ako prebiehajú?

Filmy sú premietané s audio komentárom (anglicky audio description / AD), t.j. s „prekladom vizuálnych obrazov a podnetov do hovoreného jazyka pomocou hlasu rozprávača, ktorý sa ozýva v tichých pasážach diela a je prednášaný odlišným hlasom, než obsahuje originálne dielo“ (zdroj: Teledata s.r.o.) a zároveň nepredbieha dej. Audio komentár je púšťaný nahlas paralelne so zvukovou stopou filmu, takže ho môžu počuť všetci návštevníci.

Pri výrobe audio komentára dlhodobo spolupracujeme so spoločnosťou Altop Service. V minulosti sme tiež spolupracovali so spoločnosťou Teledata a neziskovou organizáciou Trnka.

Pre koho sú vhodné?

Premietania sú prispôsobené osobám s poruchou zraku s rôznym stupňom postihnutia vrátane nevidiacich, prakticky nevidiacich, slabozrakých ľudí a ľudí s poruchami binokulárneho videnia. Môže ísť o osoby s očnými poruchami ako makulárna degenerácia, hemianopsia, glaukóm, diabetická retinopatia či pigmentová retinopatia, ale aj bežnejšie ochorenia, akými sú myopia či hypermetropia.

Sú vhodné aj pre:

  • seniorov,
  • osoby s kognitívnymi poruchami,
  • iné.

Nejde však o výlučný zoznam. Premietania sú prístupné pre každého, kto si myslí, že by pre nich mohli byť vhodnejšie ako bežné premietania.

Bude sa odo mňa vyžadovať doklad o tom, že mám ja, môj blízky alebo osoba, ktorú sprevádzam nejakú poruchu?

Nie, nebudeme od vás vyžadovať, aby ste preukázali svoju diagnózu. Naše kino je otvorené širokému spektru ľudí.

Sú premietania fyzicky prístupné?

Nie. Vstup do kina a rovnako do kinosály nie je bezbariérový, keďže sa v priestore nachádzajú schody. Aktívne pracujeme na vyriešení týchto fyzických bariér a v blízkej budúcnosti chceme nainštalovať bezbariérový výťah, ktorý by prepojil prízemnie s prvým poschodím. Dovtedy sú k dispozícii naši zaškolení uvádzači a asistenti, ktorí vám radi pomôžu s presunom po priestore.

Ako nájdem Kino Úsmev?

Kino Úsmev sa nachádza na Kasárenskom námestí 1 za budovami Mlynská bašta a Stredná priemyselná škola Dopravná vedľa obchodného domu Urban. Najbližšia autobusová zastávka je Mlynská bašta a najbližia električková zastávka je Námestie Maratónu mieru. Priestranné parkovisko s parkovacími miestami pre invalidov sa nachádza približne dvadsať metrov od kina.

Ako sa v Kine Úsmev zorientujem?

V prípade, že potrebujete asistenciu pri presune po priestore, prosím, neváhajte nás kontaktovať na čísle 0911 482 660 alebo na e-mailovej adrese info@kinousmev.sk. Náš zaškolený personál je vám k dispozícii počas premietaní, ale aj mimo nich. Sme pet-friendly priestor, čo znamená, že ste vítaní nás navštíviť aj s vodiacimi psami.

Kino Úsmev je storočná budova s prízemím, prvým poschodím a podzemím, ktorú obkolesuje terasa, parkovisko, obytné budovy, škola a obchodný dom.

Vstup na predpolie kina je ohraničený obrubníkom a na tomto úseku chodníka sa nachádza vodiaci pás. Od tohto miesta vedie ku hlavnému vchodu betonový chodník neoznačený vodiacím pásom.

Na vstup do priestorov kina je potrebné prekonať jeden schod. Pri vstupe cez hlavný vchod sa pred vami bude nachádzať stará pokladňa. Vstup do baru cez sklenené dvere sa nachádza po ľavej strane. Po vstupe bude pred vami bar. V priestore baru sa nachádzajú stoly a stoličky pre zákazníkov, ktoré však dávame počas premietaní na okraje miestnosti, aby neprekážali v pohybe po priestore. Prosíme vás však o opatrnosť. Po vstupe do baru je potrebné prejsť pár krokov vpred a otočiť sa napravo, čo vás privedie ku schodisku, ktoré vedie na prvé poschodie.

Schodisko má po stranách zábradlie a má celkovo päťnásť schodov pričom je rozdelené – po siedmich schodoch sa nachádza platforma a pokračuje ďalších osem schodov. Hrany schodov sú označené čiernym gumenným pásom.

Po ľavej strane sa nachádza pokladňa a menšia dvadsať miestna kinosála Impulz. Pred schodiskom sa nachádza veľká kinosála s dvestodeväťdesiatimi miestami. Sedenie je voľné, čo znamená, že si môžete sadnúť kdekoľvek. Po pravej strane sa nachádzajú horné rady so starším sedením a po ľavej strane sú dolné rady s novým pohodlnejším sedením. Do horných radov vedú osvetlené schody a do dolných radov vedie mierne klesajúca plošina.

Po ľavej strane od kinosály vedie dlhšia chodba k mužským a ženským toaletám a taktiež ku bezbariérovej toalete. Naše kancelárie nájdete za dverami naľavo od toaliet.

Vstup do podzemných priestorov sa nachádza napravo od hlavného vchodu do kina. Predchádza mu schodisko so šiestimi schodmi. Po ľavej strane sa nachádza mužká toaleta a o pár krokov ďalej sa nachádza chodba vedúca ku ženským toaletám. Pred schodiskom sa nachádza vstup do workshopových priestorov a zatemnenej miestnosti.

Počas letných mesiacov je možné vstúpiť do priestoru kina aj cez veľké sklenené dvere na terase, na čo je potrebné prekonať jeden schod. V lete taktiež prevádzkujeme Záhradné kino a Amfiteáter. Záhradné kino sa nachádza v podchode oproti kaviarni Mňau Kafé na ulici Mäsiarska 37. Do priestoru Záhradného kina vedie šesť schodov a ku sedeniu a baru vedú dlhšie platformové schody v počte osem. Priestor Amfiteátra je bezbariérový.

Ako vyberáme filmy?

Filmy programuje v úzkej spolupráci s vedením a členmi Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach. Premietania začínajú o 16:00 až 16:30 tak, aby mali návštevníci dostatočný čas na presun domov po ich skončení. Vyberáme väčšinou filmy s kratšou minutážou a bohaté na dialóg bez tichých pasáží. Taktiež berieme do úvahy spätnú väzbu od našich návštevníkov a snažíme sa prispôsobiť premietania čo najširšej skupine divákov.

Ako môžem dať spätnú väzbu na premietanie?

Po premietaní môžete dať spätnú väzbu priamo našim zamestnancom alebo nám môžete napísať na info@kinousmev.sk. Budeme veľmi vďační za akékoľvek tipy a nápady.

Partneri

Logo Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Krajské stredisko ÚNSS Košice

Kontakt: unss.kosice@unss.sk