logo
workshop deti klapkausmev

Workshop: Vyjadri sa vlogom

Pripravili sme si pre vás ďalší workshop pre deti v rámci našej filmovej školy Klapka, Úsmev! Tentokrát sa budeme venovať vlogovaniu a to pod vedením pedagóga a umelca Erika Sikoru alias Džumelca.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
 

  • Miesto konania: Kino Úsmev (podzemie), Kasárenske námestie 1, 040 01 Košice
  • Dátum a čas:  štvrtok 16.3. & piatok 17.3.2023, 16:00 – 19:00
  • Lektor: Erik Sikora
  • Vek účastníkov: 9 – 13 rokov
  • Kapacita workshopu: 15 detí
  • Účastnícky poplatok: 20 €
  • Prihlasovací formulár: bit.ly/vyjadri_sa_vlogom
  • Viac info: natalia@kinousmev.sk

     

OBSAH WORKSHOPU

Video blog, skrátene nazývaný vlog, slúži na vizuálne vyjadrenie myšlienok. Vlogy prinášajú možnosť stať sa moderátorom/moderátorkou a sprievodcom/sprievodkyňou po vlastnom svete. Počas workshopu sa účastníci naučia používať kameru ako svoj denník, rozprávať o svojich zážitkoch a pocitoch a zlepšia sa tak v sebavyjadrovaní. Osvoja si taktiež vedomosti a zručnosti v práci s kamerou, kompozíciou, svetlom, strihom a zvukom a budú mať možnosť začať vlastné trendy vo vlogovaní.


 
LEKTOR
Erik Sikora učí nové médiá a fotografiu na Fakulte umení na TUKE. Predtým pôsobil ako pedagóg na Súkromnej škole umeleckého priemyslu filmovej v Košiciach, kde viedol okrem iného aj audiovizuálny krúžok pre deti. Svoje videá na pomedzí videoartu a vlogu pridáva na YouTube už od roku 2007. Okrem vystavovania v galériách vystupuje aj na živých koncertoch a robí performance ako Džumelec.


INKLÚZIA
Workshopy sú inkluzívne a vďaka spolupráci s našimi partnerskými organizáciami Usmej sa na mňa, ETP Slovensko a Centrum pre matku a dieťa Radosť sa ich zúčastňujú aj deti zo zraniteľných skupín, t.j. deti s fyzickým alebo mentálnym postihnutím alebo so sociálnym znevýhodnením. Je pre nás dôležité scitlivovať účastníkov voči potrebám týchto detí a veríme, že tak prispievame k tolerantnejšej a rovnocennejšej spoločnosti.
 

Podujatie organizujeme v rámci projektu KÓSY KINO, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.