logo

Inkluzívna filmová škola


Inkluzívnemu filmovému vzdelávaniu pre deti a mládež sa venujeme v Kine Úsmev od roku 2019. Účastníci filmovej školy s názvom Klapka, Úsmev! študujú filmovú tvorbu kreatívnym spôsobom a učia sa rôzne filmové techniky a prístupy pod vedením profesionálnych lektorov. Na konci kurzov odprezentujú absolventi kurzov svoje práce rodičom a pozvaným hosťom vo veľkej sále Kina Úsmev. V roku 2022 chceme doplniť výučbu o kurzy islandských filmových profesionálov.

Dôležitým aspektom celého vzdelávacieho procesu je inklúzia. Z tohto dôvodu spolupracujeme s neziskovými organizáciami, ktoré pracujú so zraniteľnými skupinami vrátane rómskych detí (ETP Slovensko), deti s mentálnym alebo fyzickým postihnutím (Usmej sa na mňa) a deti z rodín utečencov (Mareena). Pre tieto skupiny sú kurzy prístupné zdarma, čím chceme predchádzať finančným bariéram. Cieľom inkluzívnej filmovej školy je prispieť k budovaniu tolerantnejšej a otvorenejšej spoločnosti už od skorého veku.


Projekt sme začali realizovať vďaka projektu Otvorený Úsmev, ktorý bol podporený z programu ACF – Slovakia. Dnes je súčasťou projektu KÓSY KINO, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.