logo

filmED

Napriek tomu, že filmy mnohých z nás obklopujú takmer od narodenia, nedostáva sa im priestoru v školských osnovách. Mládež je pritom kľúčovou cieľovou skupinou pre budúcnosť a prežitie kín. V medzinárodnom projekte filmED sme sa pripojili k partnerom z Nemecka, Česka, Poľska, Maďarska a Severného Macedónska, aby sme systematicky rozvíjali a sprístupňovali filmové vzdelávanie a […]

Cinema 4 You(th)

V rámci tohto projektu sme sa spojili s partnermi z Maďarska a Chorvátska za účelom vzdelávať mladé publikum a motivovať ho k návšteve arthousových kín a kvalitnej európskej kinematografie. Zámerom je podporiť viditeľnosť a povedomie o európskych filmoch medzi mladými ľuďmi a poskytnúť im priestor na vzdelávanie sa a kritickú diskusiu o nich. Aktivity Školské […]