Inkluzívny filmový festival

Cieľom tohto niekoľkodňového podujatia je sprístupniť kultúru čo najväčšiemu počtu zraniteľných skupín vrátane ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím, sociálne vylúčeným komunitám, ľuďom a autizmom či seniorom. Z tohto dôvodu sú filmy doplnené o audiokomentár, špeciálne upravené titulky a kladieme dôraz na vhodnú dramaturgiu. Zároveň sa snažíme podujatia realizovať aj na miestach s bezbariérovým či čiastočne bezbariérovým vstupom ako Záhradné kino a Amfik, keďže práve tejto limitácii čelíme v priestoroch Kina Úsmev.

Téma

Ústrednou témou druhého ročníka bude ODVAHA. Pre mnohých ľudí je vyjsť zo svojej bubliny, vyjsť do ulíc, vyjsť za kultúrnym podujatím veľmi náročné. Odvaha je niečo, čo ich sprevádza každý deň. Tento ročník je špeciálny aj kvôli nečakanému vzniku novej zraniteľnej skupiny v Košiciach, ktorú tvoria ukrajinskí utečenci. Množstvo výziev, ktorým čelia, je obrovské a odvaha je niečo, čo sa nám s touto komunitou spája veľmi intenzívne.

Program

Štvrtok, 25.8.

14:00 Vystúpenie divadla HOPI HOPE: Emilyna ruža

Piatok, 26.8.

10:00 Dementia, blind & deaf-friendly: KDYBY TISÍC KLARINETŮ
14:00 – 18:00 Stánok USMEJ SA NA MŇA
15:00 Premiéra táborových filmov
16:00 Koncert GYPSY BOYS
17:00 Baby, blind & deaf-friendly: RUŽOVÉ SNY
19:00 Otvorenie festivalu + blind & deaf-friendly: HOMÁR

Sobota, 27.8.
16:00 Senior, blind & deaf-friendly: KDYBY TISÍC KLARINETŮ
19:00 Vystúpenie HANDS DANCE
20:00 Deaf-friendly: RODINKA BÉLIEROVCOV

Nedeľa, 28. 8.
16:00 Autism-friendly: LABKY V AKCII
20:30 Filmové leto v Amfiku: VŠETKO, VŠADE, NARAZ

Festivalový tím

  • Barbora Andor Tóthová
  • Natália Centková
  • Dagmar Kočiová
  • Monika Zuzana Ruščáková
  • Andrea Dantsitsová
  • Michal Sabo
  • Slavomíra Macáková
  • Jana Mäsiarová
  • Jakub Andor
  • Andrea Gavalcová

Pri plánovaní a samotnej realizácii podujatia spolupracujeme s rôznymi organizáciami a združeniam vrátane Usmej sa na mňa, ETP Slovensko, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Keď môžem pomôžem a Divadlo Hopi Hope.


Festival organizujeme v rámci projektu KÓSY KINO, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Realizujeme ho aj v rámci projektu Otvorený Úsmev, ktorý je podporený projektom Košice 2.0, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.

Festival maďarského filmu

Myšlienka na festival vznikla prirodzene počas nášho pôsobenia v Kine Úsmev, keďže sme identifikovali vysoký záujem zo strany maďarsky hovoriacej komunity o aktuálne kinematografické dianie.

Zámerom projektu je priniesť do Košíc najzaujímavejšie súčasné maďarské filmy, ktoré sa do slovenských kín nedostali. Výber festivalových filmov je žánrovo rôznorodý, avšak spoločným menovateľom je ich kvalitné spracovanie. Naším cieľom je oslovenie, veľmi živej maďarskej kultúrnej komunity, ako aj predstavenie týchto filmov širokej verejnosti a jej oboznámenie so svetovou úrovňou maďarskej kinematografie. Súčasťou festivalu sú stretnutia s tvorcami, masterclassy a workshopy.

Projekt nadväzuje nultý ročník festivalu, ktorý sa uskutočnil v roku 2020, avšak pandemická situácia nám vtedy neumožnila uviesť filmy v plánovanom rozsahu. Festival mal mať svoj prvý ročník v roku 2021 ale kvôli plošnému lockdownu sme museli festival presunúť na rok 2022. Napriek týmto komplikáciám sa nám podarilo zaznamenať veľký potenciál festivalu a záujem ako zo strany tvorcov, tak aj zo strany divákov a partnerov. Myslíme si, že takáto prehliadka má na Slovensku svoje miesto.


Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.