logo

Inkluzívny filmový festival

Cieľom tohto niekoľkodňového podujatia je sprístupniť kultúru čo najväčšiemu počtu zraniteľných skupín vrátane ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím, sociálne vylúčeným komunitám, ľuďom a autizmom či seniorom. Z tohto dôvodu sú filmy doplnené o audiokomentár, špeciálne upravené titulky a kladieme dôraz na vhodnú dramaturgiu. Zároveň sa snažíme podujatia realizovať aj na miestach s bezbariérovým či čiastočne bezbariérovým vstupom ako Záhradné kino a Amfik, keďže práve tejto limitácii čelíme v priestoroch Kina Úsmev.

Téma

Ústrednou témou druhého ročníka bude ODVAHA. Pre mnohých ľudí je vyjsť zo svojej bubliny, vyjsť do ulíc, vyjsť za kultúrnym podujatím veľmi náročné. Odvaha je niečo, čo ich sprevádza každý deň. Tento ročník je špeciálny aj kvôli nečakanému vzniku novej zraniteľnej skupiny v Košiciach, ktorú tvoria ukrajinskí utečenci. Množstvo výziev, ktorým čelia, je obrovské a odvaha je niečo, čo sa nám s touto komunitou spája veľmi intenzívne.

Program

Štvrtok, 25.8.

14:00 Vystúpenie divadla HOPI HOPE: Emilyna ruža

Piatok, 26.8.

10:00 Dementia, blind & deaf-friendly: KDYBY TISÍC KLARINETŮ
14:00 – 18:00 Stánok USMEJ SA NA MŇA
15:00 Premiéra táborových filmov
16:00 Koncert GYPSY BOYS
17:00 Baby, blind & deaf-friendly: RUŽOVÉ SNY
19:00 Otvorenie festivalu + blind & deaf-friendly: HOMÁR

Sobota, 27.8.
16:00 Senior, blind & deaf-friendly: KDYBY TISÍC KLARINETŮ
19:00 Vystúpenie HANDS DANCE
20:00 Deaf-friendly: RODINKA BÉLIEROVCOV

Nedeľa, 28. 8.
16:00 Autism-friendly: LABKY V AKCII
20:30 Filmové leto v Amfiku: VŠETKO, VŠADE, NARAZ

Festivalový tím

  • Barbora Andor Tóthová
  • Natália Centková
  • Dagmar Kočiová
  • Monika Zuzana Ruščáková
  • Andrea Dantsitsová
  • Michal Sabo
  • Slavomíra Macáková
  • Jana Mäsiarová
  • Jakub Andor
  • Andrea Gavalcová

Pri plánovaní a samotnej realizácii podujatia spolupracujeme s rôznymi organizáciami a združeniam vrátane Usmej sa na mňa, ETP Slovensko, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Keď môžem pomôžem a Divadlo Hopi Hope.


Festival organizujeme v rámci projektu KÓSY KINO, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Realizujeme ho aj v rámci projektu Otvorený Úsmev, ktorý je podporený projektom Košice 2.0, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.