logo

Inkluzívny filmový festival

Cieľom tohto podujatia je sprístupniť kultúru čo najväčšiemu počtu zraniteľných skupín vrátane ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím, sociálne vylúčeným komunitám, ľuďom a autizmom či seniorom. Z tohto dôvodu sú filmy doplnené o audiokomentár, špeciálne upravené titulky a kladieme dôraz na vhodnú dramaturgiu. Zároveň sa snažíme podujatia realizovať aj na miestach s bezbariérovým či čiastočne bezbariérovým vstupom ako Záhradné kino a Amfik, keďže práve tejto limitácii čelíme v priestoroch Kina Úsmev.

Téma

Ústrednou témou tretieho ročníka bola NÁDEJ. Po dvoch rokoch pandémie, viac ako roku od začiatku vojny na Ukrajine a dva mesiace do predčasných volieb veríme, že toto slovo najviac vystihuje emóciu, ktorú chceme zdieľať. NÁDEJ má v sebe pozitívny nádych leta a my s vami chceme zažiť jeden deň pohodovej atmosféry na pozadí zásadných okolností a tém, ktorým ako spoločnosť musíme čeliť. Môžete sa tešiť na bohatý program pre rodiny s deťmi, filmy, diskusie, koncerty, šport, divadlo, tanec a jedno špeciálne filmové prekvapenie.

Festivalový tím

  • Barbora Andor Tóthová
  • Natália Centková
  • Dagmar Kočiová
  • Monika Zuzana Ruščáková
  • Andrea Dantsitsová
  • Michal Sabo
  • Slavomíra Macáková
  • Jana Mäsiarová
  • Jakub Andor
  • Andrea Gavalcová

Pri plánovaní a samotnej realizácii podujatia spolupracujeme s rôznymi organizáciami a združeniam vrátane Usmej sa na mňa, ETP Slovensko, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Keď môžem pomôžem a Divadlo Hopi Hope.


Festival realizujeme v rámci projektov Úsmev a Radosť pre Ukrajinu, ktorý je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF a KÓSY KINO, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.