Inkluzívna filmová škola


Inkluzívnemu filmovému vzdelávaniu pre deti a mládež sa venujeme v Kine Úsmev od roku 2019. Účastníci filmovej školy s názvom Klapka, Úsmev! študujú filmovú tvorbu kreatívnym spôsobom a učia sa rôzne filmové techniky a prístupy pod vedením profesionálnych lektorov. Na konci kurzov odprezentujú absolventi kurzov svoje práce rodičom a pozvaným hosťom vo veľkej sále Kina Úsmev. V roku 2022 chceme doplniť výučbu o kurzy islandských filmových profesionálov.

Dôležitým aspektom celého vzdelávacieho procesu je inklúzia. Z tohto dôvodu spolupracujeme s neziskovými organizáciami, ktoré pracujú so zraniteľnými skupinami vrátane rómskych detí (ETP Slovensko), deti s mentálnym alebo fyzickým postihnutím (Usmej sa na mňa) a deti z rodín utečencov (Mareena). Pre tieto skupiny sú kurzy prístupné zdarma, čím chceme predchádzať finančným bariéram. Cieľom inkluzívnej filmovej školy je prispieť k budovaniu tolerantnejšej a otvorenejšej spoločnosti už od skorého veku.


Projekt sme začali realizovať vďaka projektu Otvorený Úsmev, ktorý bol podporený z programu ACF – Slovakia. Dnes je súčasťou projektu KÓSY KINO, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Umelecké rezidencie

Kino Úsmev a kultúrne centrum Tou už niekoľko rokov ponúkajú umelcom naprieč rôznymi odbormi možnosť rezidenčného pobytu. V rámci projektu KÓSY KINO spoločne zrealizujeme šesť rezidencií pričom traja slovenskí umelci vycestujú do Nórska a traja nórski umelci zavítajú na rezidenciu do Kina Úsmev.

Na základe otvorenej výzvy sme v marci 2022 vybrali profesionálov pôsobiacich v oblasti kultúry, literatúry, tanca, grafického či súčasného umenia. Nosnými témami ich pobytov budú inklúzia, multikulturalizmus a mestský rozvoj. V týchto výmenných pobytoch vidíme veľký potenciál, keďže môžu prispieť ku vzniku inovatívnych projektov a podporiť spolupráce.

Rezidenti

Marie Ronold Mathisen (NO)

Tanečníčka pôsobiaca v oblasti improvizácie a instantnej kompozície tanca. V posledných rokoch rozvíja performatívnu prax pozostávajúcu z každodenných opakujúcich sa tancov. Vindusdansen bol napríklad site-specific stodňový umelecký projekt vyvinutý počas prvého pandemického lockdownu, ktorý pozostával z improvizovaného tanca v záhrade jej starých rodičov. V Kine Úsmev svoje tanečné rutiny permanentne zachytáva na kameru.

Michaela Kučová (SK)

Manažérka, autorka a spoluzakladateľka feministického newslettra Kurník, ktorého cieľom je poukázať na pestrosť toho, čo znamená byť ženou. Počas rezidenčného pobytu v Tou pripravovala stratégiu, ako urobiť newsletter otvorenejším a dať priestor autorkám z rôznych prostredí. V rámci pobytu sa tiež spoznala s množstvom zaujímavých ľudí, ktorí sa venujú písaniu a publikovaniu v oblasti feminizmu vrátane aktivistky Siri Borge, editora Erika Sæter Jørgensena či editorky Astrid Helen Windingstad.

Jacob Tom (NO)

Autor a editor. Počas rezidencie bude mať za cieľ prepísať cez poetické médium rôzne postavy, scény a momenty, ktoré zažije v Kine Úsmev a Košiciach, aby vytvoril zbierku poézie, ktorá verne reprezentuje a vyzdvihuje multikultúrne aspekty výtvarnej scény na Slovensku.


Lucia Troppová (SK)

Grafická dizajnérka, animátorka. Jej rezidenčný projekt bude zameraný na mesto Stavanger, konkrétne na jeho budovy a históriu. Cieľom je
využiť najzaujímavejšie miesta ako múzeá či kostoly a zložiť im poklonu grafickým alebo ilustračným spracovaním. Na konci jej rezidencie bude mať vytvorený lukratívny umelecký suvenír s edukatívnym prínosom.

Tomás Hučko (SK)

Editor, autor, zakladateľ a šéfredaktor novín Kapitál. Hlavným cieľom jeho rezidencie je napísať rozsiahlu reportáž o nezávislej organizácii ICORN so sídlom v nórskom Stavangeri, ktorá ponúka útočisko spisovateľom, novinárom a umelcom, ktorým hrozí prenasledovanie, s cieľom presadzovať slobodu prejavu. Dôvodom je, že Bratislava sa stáva ďalším členským mestom tejto iniciatívy.

Kjetil Detroit Kristensen (NO)

Umelec známy nekonvenčným rozprávaním prostredníctvom súčasného umenia. V jeho práci objekt vytvára pre diváka mikropriestor slobody – pozýva ho, aby si prečítal, prehodnotil a predefinoval dielo podľa seba. V Košiciach chce vytvoriť dočasnú inštaláciu, ktorou bude adresovať situáciu na Ukrajinu, inklúziu a multikulturalizmus.Projekt KÓSY KINO získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.