logo

Inkluzívna filmová škola

Inkluzívnemu filmovému vzdelávaniu pre deti a mládež sa venujeme v Kine Úsmev od roku 2019. Účastníci filmovej školy s názvom Klapka, Úsmev! študujú filmovú tvorbu kreatívnym spôsobom a učia sa rôzne filmové techniky a prístupy pod vedením profesionálnych lektorov. Na konci kurzov odprezentujú absolventi kurzov svoje práce rodičom a pozvaným hosťom vo veľkej sále Kina […]

Umelecké rezidencie

Kino Úsmev a kultúrne centrum Tou už niekoľko rokov ponúkajú umelcom naprieč rôznymi odbormi možnosť rezidenčného pobytu. V rámci projektu KÓSY KINO spoločne zrealizujeme šesť rezidencií pričom traja slovenskí umelci vycestujú do Nórska a traja nórski umelci zavítajú na rezidenciu do Kina Úsmev. Na základe otvorenej výzvy sme v marci 2022 vybrali profesionálov pôsobiacich v […]