logo

Otvorený Úsmev

Cieľom projektu bolo rozbehnúť inkluzívny filmový vzdelávací program pre deti a mládež, podporiť vnútorný rozvoj občianskeho združenia CINEFIL a sprístupniť filmové premietania rôznym zraniteľným skupinám. Otvorenosť a inklúzia sú zásadnými hodnotami, ktoré chce Kino Úsmev dlhodobo podporovať a zvyšovať o nich povedomie.

Aktivity

Inkluzívne filmové krúžky Klapka, Úsmev!

Krúžky približujú účastníkom rôzne metódy a prístupy k filmovej tvorbe a vytvárajú tak prostredie pre ich kreatívnu sebarealizáciu. Sú určené pre deti a mládež so záujmom o filmovú tvorbu a jej komponenty – kamera, strih, réžia, dramaturgia, zvuk, scenár, scénografia, grafický dizajn a výtvarné umenie vo filme, animácia, kostýmový dizajn a základy prejavu pred kamerou. Účastníci si prejdú celým filmovým procesom a na záver semestra predstavia svoje unikátne filmové dielo na plátnach Kina Úsmev. Filmové krúžky sme po prvýkrát otvorili vo februári 2020, avšak z dôvodu nástupu pandémie sme museli krúžky presunúť do online priestoru. Na jeseň 2020 sme krúžky nespustili vôbec a v roku 2021 sa nám ich podarilo otvoriť len na pár týždňov. Aktuálne pracujeme spolu s lektormi, Natáliou Brzáčovou a Róbertom Rampáčkom, a partnerskými organizáciami na osnovách, plánujeme ďalší priebeh krúžkov a konzultujeme, akým spôsobom pracovať so zraniteľnými skupinami.

Otvorené premietania

Od roku 2019 organizujeme na pravidelnej báze inkluzívne filmové premietania (nielen) pre autistov a seniorov s kognitívnymi poruchami. Tieto premietania sú špeciálne prispôsobené potrebám zraniteľných skupín programom, hlasitosťou a osvetlením. Naším cieľom je vytvoriť príjemné a tolerantné prostredie, kde sa môžu tieto skupiny cítiť bezpečne. Zároveň sú tieto premietania prístupné pre všetkých zdarma, čím chceme eliminovať finančné bariéry ale tiež motivovať širokú verejnosť k návšteve týchto premietaní.

Organizačný rozvoj

Počas projektu sme sa zamerali aj na vzdelávanie a zlepšovanie vnútorných procesov v rámci občianskeho združenia CINEFIL, ktoré prevádzkuje Kino Úsmev. Zrealizovali sme niekoľko workshopov pre zamestnancov a konzultovali sme svoje aktivity s nórskym partnerom TOU a ich riaditeľom Per Arne Alstadom. 

Rozvoj partnerských organizácií

Zrealizovali sme sériu vzdelávacích workshopov pre partnerské organizácie v oblasti filmovej výchovy a inklúzie vrátane workshopov na tému marketingu s Michalom Kuchtom, inkluzívneho vzdelávania s Dušanom Ondruškom z PDCS a Jiřím Forejtom z Free Cinema.

Zelené kino

Jedným z výstupov projektu je aj architektonická štúdia od štúdia ZeroZero, ktorá by mala prispieť k zeleným riešeniam v rámci budovy Kina Úsmev s ohľadom na jej budúce fungovanie a udržateľnosť. Štúdia sa realizovali v spolupráci s francúzskym architektom Jean-Marc Lalom (Atelier Lalo) a kolektívom Spolka.

Partneri

  • Usmej sa na mňa, o.z.
  • ETP Slovensko
  • Keď môžem pomôžem, o.z.
  • Tou (NOR)

Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou Ekopolois v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

acf logo cierne