Otvorené premietania

Cyklus otvorených premietaní prebieha v Kine Úsmev už od roku 2019. Ide o bezplatné inkluzívne podujatia, ktoré sú špeciálne prispôsobené potrebám zraniteľných skupín obyvateľstva. Na pravidelnej báze sprístupňujeme filmy ľuďom s autizmom, zrakovým alebo sluchovým postihnutím a seniorom s kognitívnymi poruchami. V rámci projektu KÓSY KINO začne tieto premietania organizovať aj náš islandský partner kino Bíó Paradís.

Autism-friendly premietania

Tieto premietania sú primárne určené mladším divákom s výnimočným vnímaním sveta. Počas premietaní majú možnosť voľného pohybu po kinosále a slobodu spontánneho prejavu v tolerantnom prostredí, kde ich nikto nebude napomínať, aby svoj prirodzený prejav nejako tlmili. Počas podujatí je v sále stlmené svetlo a film je prehrávaný so stíšeným zvukom.

Dementia-friendly premietania

Premietania sú určené seniorom trpiacim demenciou alebo inou kognitívnou poruchou ako Alzheimerova či Parkinsonova choroba a slúžia ako príležitosť pre klientov špecializovaných zariadení zúčastniť sa „bežnej“ aktivity. Počas podujatí je v sále stlmené svetlo a film je prehrávaný so stíšeným zvukom. Pri výbere filmu sa zameriavame na ich spomienkovú a nostalickú hodnotu.

Blind-friendly premietania

Premietania sú určené nevidiacim a slabozrakým divákom. Film je doplnený o audiokomentár, ktorý návštevníkom podrobne popisuje dej, scény, hercov a ich mimiku.

Deaf-friendly premietania

Premietania sú určené nepočujúcim a nedoslýchavým divákom. V roku 2021 sme do horných rád vo veľkej kinosále nainštalovali indukčnú slučku, ktorá zaisťuje prenos zvuku do načúvacích zariadení osôb so sluchovým postihnutím. Podujatia sú zároveň doplnené o špeciálne titulky, ktoré sú farebne odlíšené a umožňujú tak plnohodnotnejší zážitok pre divákov.


Premietania sme začali realizovať v rámci projektu Otvorený Úsmev vďaka podpore od ACF – Slovakia. Dnes sú súčasťou projektu KÓSY KINO, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Úsmev BABY

Špeciálny cyklus dopoludňajších predstavení, počas ktorých môžu rodičia vziať svoje deti do kinosály a vychutnať si „dospelácky“ celovečerný film. Počas premietania sa môžu diváci voľne pohybovať po sále a venovať sa ako deťom, tak aj filmu. Nikto sa na vás nebude škaredo pozerať, ak vaše dieťa zavzlyká alebo ho budete musieť prebaliť. Stlmené svetlá a zvuk zaručia, že si tento čas v kine vychutnajú všetci. Pre deti je vstup na tieto premietania zdarma.

Úsmev SENIOR

Pravidelné projekcie (nielen) pre seniorov. Tento cyklus umožňuje starším ľuďom zhliadnuť nové zaujímavé filmy v rozumných popoludňajších hodinách. Filmy sú vyberané cielene pre túto vekovú kategóriu z aktuálnej filmovej ponuky. Kvalitné tituly a nižšie vstupné sú určené pre všetkých, ktorí majú čas a chuť ísť za kultúrou, či už majú dvadsať alebo šesťdesiat rokov.