Otvorené premietania

Cyklus otvorených premietaní prebieha v Kine Úsmev už od roku 2019. Ide o bezplatné inkluzívne podujatia, ktoré sú špeciálne prispôsobené potrebám zraniteľných skupín obyvateľstva. Na pravidelnej báze sprístupňujeme filmy ľuďom s autizmom, zrakovým alebo sluchovým postihnutím a seniorom s kognitívnymi poruchami. V rámci projektu KÓSY KINO začne tieto premietania organizovať aj náš islandský partner kino Bíó Paradís. Podrobný prehľad o prístupnosti kina a jednotlivých premietaní nájdete na tomto odkaze.

Autism-friendly premietania

Tieto premietania sú primárne určené mladším divákom s výnimočným vnímaním sveta. Počas premietaní majú možnosť voľného pohybu po kinosále a slobodu spontánneho prejavu v tolerantnom prostredí, kde ich nikto nebude napomínať, aby svoj prirodzený prejav nejako tlmili. Počas podujatí je v sále stlmené svetlo a film je prehrávaný so stíšeným zvukom.

Dementia-friendly premietania

Premietania sú určené seniorom trpiacim demenciou alebo inou kognitívnou poruchou ako Alzheimerova či Parkinsonova choroba a slúžia ako príležitosť pre klientov špecializovaných zariadení zúčastniť sa „bežnej“ aktivity. Počas podujatí je v sále stlmené svetlo a film je prehrávaný so stíšeným zvukom. Pri výbere filmu sa zameriavame na ich spomienkovú a nostalgickú hodnotu.

Blind-friendly premietania

Premietania sú určené nevidiacim a slabozrakým divákom. Film je doplnený o audiokomentár, ktorý návštevníkom podrobne popisuje dej, scény, hercov a ich mimiku.

Deaf-friendly premietania

Premietania sú určené nepočujúcim a nedoslýchavým divákom. V roku 2021 sme do horných rád vo veľkej kinosále nainštalovali indukčnú slučku, ktorá zaisťuje prenos zvuku do načúvacích zariadení osôb so sluchovým postihnutím. Podujatia sú zároveň doplnené o špeciálne titulky, ktoré sú farebne odlíšené a umožňujú tak plnohodnotnejší zážitok pre divákov.


Premietania sme začali realizovať v rámci projektu Otvorený Úsmev vďaka podpore od ACF – Slovakia. Dnes sú súčasťou projektu KÓSY KINO, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Úsmev BABY

V rámci tohto cyklu prinášame pravidelné premietania pre rodičov, počas ktorých môžu vziať svoje deti do kinosály a vychutnať si „dospelácky“ celovečerný film. Pre deti je vstup na premietania zdarma.

Cyklus umožňuje rodičom prísť do kina s ich najmenšími, voľne sa pohybovať po kinosále a venovať sa ako deťom, tak aj filmu. Nikto sa na vás nebude škaredo pozerať, ak vaše dieťa zavzlyká alebo ho budete musieť prebaliť. Stlmené svetlá a zvuk zaručia, že si tento čas v kine vychutnajú všetci.

Pridajte sa k nám na najbližšie premietanie a podeľte sa o lásku k filmov s vašimi rovesníkmi, priateľmi či rodinou! Podujatia sú v našom programe označené ako „Úsmev BABY“.

Úsmev SENIOR

V rámci tohto cyklu prinášame pravidelné premietania pre seniorov za zníženú cenu 2 €. Premietania sa konajú každú prvú a tretiu stredu v kalendárnom mesiaci. Sú vhodné pre ľudí vo veku 60+ / dôchodcov, ale vítaní sú aj ich príbuzní, priatelia či doprovod.

Cyklus umožňuje návštevníkom zhliadnuť najnovšie filmy z ponuky v rozumnejších hodinách. Pri výbere filmov spolupracujeme s Radou seniorov mesta Košice, nezávislou organizáciou, ktorá sa venuje okrem iného organizovaniu a realizácii rôznych vzdelávacích, záujmových, kultúrnych a pohybových aktivít pre seniorov. Filmy sú vyberané cielene pre staršiu vekovú kategóriu.

Pridajte sa k nám na najbližšie premietanie a podeľte sa o lásku k filmov s vašimi rovesníkmi, priateľmi či rodinou! Podujatia sú v našom programe označené ako „Úsmev SENIOR“.