logo

Autism-friendly premietania

Filmové premietania v rámci cyklu autism-friendly sú mierne prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre ľudí s poruchami autistického spektra. Premietania sú v našom programe označené ako „autism-friendly“. Aktuálny program nájdete na tomto odkaze. Ako prebiehajú? Filmy sú premietané so sníženým zvukom, svetlá zostávajú zapnuté a stlmené počas celého premietania […]

Blind-friendly premietania

Pár, ktorý sedí v kinosále a pred ním je vidno plátno, na ktorom práve prebieha premietanie filmu Daždivý deň v New Yorku.

Filmové premietania v rámci cyklu blind-friendly sú prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre nevidiacich a slabozrakých ľudí s rôznym stupňom postihnutia. Premietania sú v našom programe označené ako „blind-friendly“. Aktuálny program nájdete na tomto odkaze. Ako prebiehajú? Filmy sú premietané s audio komentárom (anglicky audio description / AD), t.j. […]

Dementia-friendly premietania

Filmové premietania v rámci cyklu dementia-friendly sú prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre ľudí s kognitívnymi poruchami, ich rodinných príslušníkov a opatrovateľov. Premietania sú v našom programe označené ako „dementia-friendly“. Aktuálny program nájdete na tomto odkaze. Ako prebiehajú? Filmy sú premietané so sníženým zvukom, svetlá zostávajú zapnuté a stlmené […]

Deaf-friendly premietania

Filmové premietania v rámci cyklu deaf-friendly sú mierne prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre n/Nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí. Premietania sú v našom programe označené ako „deaf-friendly“. Aké premietania sú najbližšie? Aktuálny program nájdete na tomto odkaze. Ako prebiehajú? Filmy sú doplnené o titulky pre nepočujúcich, ktoré obsahujú dialógy z filmu […]