Umenie v kine

Kino Úsmev organizuje aktivity týkajúce sa vizuálneho umenia už od svojho znovuotvorenia od roku 2016. Doposiaľ sme spolupracovali s umelcami ako Martha Cooper (USA), Erik Sikora (SK), Mark Ther (CZ), Boris Sirka (SK), Pavlína Fichta Čierna (CZ) a ďalší. V rámci programu prezentujeme tvorbu súčasných vizuálnych umelcov na poli video artu. Veľkolepá prezentácia diel v kine, ktoré sú primárne určené pre galerijný priestor, prináša úplne nový rozmer a aj samotní umelci môžu uvidieť svoju tvorbu v inom svetle. Po premietaní zväčša nasleduje diskusia, ktorá je z nášho pohľadu dôležitou súčasťou podujatia a priestor pre umelcov dotvoriť pre publikum celkový obraz o ich tvorbe.

Hudba v kine

Koncert v kine je netypický zážitok, ktorý do kina privádza nové cieľové skupiny. Príjemnú atmosféru bezprostredného kontaktu s divákom vďaka absencii pódia si umelci veľmi pochvaľujú. Často využívame rôzne skryté kúty kina, ktoré ponúkajú experimentálny nádych. Dramaturgicky sa snažíme vymýšľať nové formáty ako napríklad spolupráca s Pražským filmovým orchestrom, Štátnou filharmóniou Košice, nové elektro formáty (BIOS – spolupráca s a.m. 180 collective) a zahraničné spolupráce (DJ Kaloan – VOODOOHOP).

V rámci koncertov chceme zdôrazniť najmä úzky súvis medzi hudbou a filmovým umením, zamerať sa na inovatívne formáty a ponúknuť návštevníkom unikátny zážitok koncertu v netradičnom prostredí kinosály. Absencia pódia ponúka bezprostredný kontakt koncertujúcich hostí s divákmi a dodáva experimentálny nádych.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Otvorené premietania

Inkluzívne podujatia, ktorých cieľom je sprístupniť filmové umenie všetkým a eliminovať tak kultúrne, systematické a fyzické bariéry k návšteve kina. Zároveň chceme motivovať bežných divákov k návšteve týchto premietaní a scitlivovať ich. Na pravidelnej báze prinášame program pre rôzne zraniteľné skupiny vrátane autistov, seniorov trpiacich kognitívnymi poruchami a ľudí so zrakovým či sluchovým postihnutím, ktorý je špeciálne prispôsobený im potrebám.

Autism-friendly premietania

Premietania sú určené divákom s výnimočným vnímaním sveta. Počas premietaní majú diváci možnosť voľného pohybu po kinosále a slobodu spontánneho prejavu v bezpečnom a tolerantnom prostredí, kde ich nikto nebude napomínať, aby svoj prirodzený prejav akokoľvek tlmili. Počas podujatí je v sále tlmené svetlo a film je prehrávaný so stíšeným zvukom.

Dementia-friendly premietania

Premietania sú určené ľuďom trpiacim demenciou alebo inou kognitívnou poruchou a slúžia ako príležitosť zúčastniť sa „bežnej“ aktivity. Počas podujatí je v sále tlmené svetlo a film je prehrávaný so stíšeným zvukom. Pri výbere filmu sa zameriavame na ich spomienkovú a nostalickú hodnotu.

Blind-friendly premietania

Premietania sú určené nevidiacim a slabozrakým divákom. Film je doplnený o audiokomentár, ktorý návštevníkom podrobne popisuje dej, scény, hercov a ich mimiku.

Deaf-friendly premietania

Premietania sú určené nepočujúcim a nedoslýchavým divákom. V roku 2021 sme do našej veľkej kinosály nainštalovali indukčnú slučku, ktorá zaisťuje prenos zvuku do načúvacích zariadení osôb so sluchovým postihnutím. Podujatia sú doplnené o špeciálne upravené titulky, ktoré sú farebne odlíšené a umožňujú tak plnohodnotnejší zážitok pre divákov.


Premietania sú organizované v rámci projektov Otvorený Úsmev vďaka podpore ACF – Slovakia a KÓSY KINO vďaka Grantom EHP a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky.

Úsmev BABY

Špeciálny cyklus dopoludňajších predstavení, počas ktorých môžu rodičia vziať svoje deti do kinosály a vychutnať si „dospelácky“ celovečerný film. Počas premietania sa môžu diváci voľne pohybovať po sále a venovať sa ako deťom, tak aj filmu. Nikto sa na vás nebude škaredo pozerať, ak vaše dieťa zavzlyká alebo ho budete musieť prebaliť. Stlmené svetlá a zvuk zaručia, že si tento čas v kine vychutnajú všetci. Pre deti je vstup na tieto premietania zdarma.

Úsmev SENIOR

Pravidelné projekcie (nielen) pre seniorov. Tento cyklus umožňuje starším ľuďom zhliadnuť nové zaujímavé filmy v rozumných popoludňajších hodinách. Filmy sú vyberané cielene pre túto vekovú kategóriu z aktuálnej filmovej ponuky. Kvalitné tituly a nižšie vstupné sú určené pre všetkých, ktorí majú čas a chuť ísť za kultúrou, či už majú dvadsať alebo šesťdesiat rokov.

Mestoláska

Séria medziodborových prednášok spojených s verejnou diskusiou o živote v meste cez témy kultúry, demokracie, rovnosti či transparentnosti, ktoré realizuje Kino Úsmev v spolupráci s kolektívom Spolka. Poskytujeme vďaka ním priestor na prezentáciu zaujímavých myšlienok a projektov. Týmto spôsobom chceme otvárať dôležité témy v odľahčenom formáte tak, aby boli dostupné všetkým. Počas jednotlivých podujatí predstavujú pozvaní hostia svoj pohľad na jednotlivé témy a po moderovanej diskusii nasleduje priestor na otázky publika.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Literatúra a film

Cyklus literárno-spoločenských podujatí pozostávajúcich z autorského čítania, moderovanej diskusie a premietania hosťami vybraného filmu súvisiaceho s čítaným textom. Počas podujatí majú návštevníci príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti v oblasti literatúry, filmu a iných umeleckých odborov. Podujatia poskytujú príležitosť na priamy dialóg s tvorcami pôsobiacimi v rôznych oblastiach literatúry ako napríklad poézia, próza, experimentálne písanie, literárne eseje, literárny preklad a podobne.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.