logo

Cinema 4 You(th)

V rámci tohto projektu sme sa spojili s partnermi z Maďarska a Chorvátska za účelom vzdelávať mladé publikum a motivovať ho k návšteve arthousových kín a kvalitnej európskej kinematografie. Zámerom je podporiť viditeľnosť a povedomie o európskych filmoch medzi mladými ľuďmi a poskytnúť im priestor na vzdelávanie sa a kritickú diskusiu o nich. Aktivity Školské […]

Úsmev a Radosť pre Ukrajinu

Inkluzívny filmový tábor v Kine Úsmev

V rámci projektu sa Kino Úsmev spojilo s Centrom Radosť a mestom Košice, aby sme spoločne prispeli k inklúzii detí v ranom veku s rôznorodými potrebami a ich rodičov z Ukrajiny. Kino zastreší neformálne vzdelávacie a kultúrne aktivity na podporu sociálnej súdržnosti a integrácie na miestnej úrovni. Centrum Radosť zrealizuje celoslovenské odborné školenia o inkluzívnom […]

KÓSY KINO

Projekt KÓSY KINO sa zameriava na budovanie kapacít a zlepšovanie programových a strategických zručností partnerov projektu. Cieľom je prispieť k ich otvorenejšiemu a inkluzívnejšiemu fungovaniu a inšpirovať k tomuto kroku ďalšie organizácie na Slovensku, Islande a v Nórsku. Myšlienka na projekt vznikla v reakcii na intoleranciu, rasizmus a xenofóbiu, ktorej čelia ľudia na Slovensku. Aktuality […]

Interconnecting Cinema

V rámci tohto medzinárodného projektu sme sa spojili s piatimi renomovanými európskymi arthousovými kinami, aby sme spoločne adresovali výzvy súvisiace s pandémiou. Projekt sa skladá z troch navzájom súvisiacich aktivít, vďaka ktorým chceme nájsť dlhodobé a udržateľné riešenia. Aktivity Online kino V prvej aktivite pracujeme na vývoji online platformy, na ktorej sprístupníme filmy a diskusie […]

V4 AbstrACTION

Tento projekt zapája krajiny Vyšehradskej štvorky do realizácie vzdelávacích a kreatívnych aktivít pre deti. Projekt zahŕňa experimentálne filmové workshopy a výstavy, ktoré skúmajú históriu abstraktného umenia a iného kultúrneho dedičstva v regióne Vyšehradu, testujúc hranice medzi abstraktným a reprezentačným umením. Projekt má za ciel posilniť schopnosť detí porozumieť experimentálnemu umeniu a zároveň ho vytvárať, pričom […]

Otvorený Úsmev

Cieľom projektu bolo rozbehnúť inkluzívny filmový vzdelávací program pre deti a mládež, podporiť vnútorný rozvoj občianskeho združenia CINEFIL a sprístupniť filmové premietania rôznym zraniteľným skupinám. Otvorenosť a inklúzia sú zásadnými hodnotami, ktoré chce Kino Úsmev dlhodobo podporovať a zvyšovať o nich povedomie. Aktivity Inkluzívne filmové krúžky Klapka, Úsmev! Krúžky približujú účastníkom rôzne metódy a prístupy […]

Hudba v kine

Koncert v kine je netypický zážitok, ktorý do kina privádza nové cieľové skupiny. Príjemnú atmosféru bezprostredného kontaktu s divákom vďaka absencii pódia si umelci veľmi pochvaľujú. Často využívame rôzne skryté kúty kina, ktoré ponúkajú experimentálny nádych. Dramaturgicky sa snažíme vymýšľať nové formáty ako napríklad spolupráca s Pražským filmovým orchestrom, Štátnou filharmóniou Košice, nové elektro formáty […]

Umenie v kine

umenie v kine

Kino Úsmev organizuje aktivity týkajúce sa vizuálneho umenia už od svojho znovuotvorenia od roku 2016. Doposiaľ sme spolupracovali s umelcami ako Martha Cooper (USA), Erik Sikora (SK), Mark Ther (CZ), Boris Sirka (SK), Pavlína Fichta Čierna (CZ) a ďalší. V rámci programu prezentujeme tvorbu súčasných vizuálnych umelcov na poli video artu. Veľkolepá prezentácia diel v […]

Mestoláska

Séria medziodborových prednášok spojených s verejnou diskusiou o živote v meste cez témy kultúry, demokracie, rovnosti či transparentnosti, ktoré realizuje Kino Úsmev v spolupráci s kolektívom Spolka. Poskytujeme vďaka ním priestor na prezentáciu zaujímavých myšlienok a projektov. Týmto spôsobom chceme otvárať dôležité témy v odľahčenom formáte tak, aby boli dostupné všetkým. Počas jednotlivých podujatí predstavujú […]

Literatúra a film

Cyklus literárno-spoločenských podujatí pozostávajúcich z autorského čítania, moderovanej diskusie a premietania hosťami vybraného filmu súvisiaceho s čítaným textom. Počas podujatí majú návštevníci príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti v oblasti literatúry, filmu a iných umeleckých odborov. Podujatia poskytujú príležitosť na priamy dialóg s tvorcami pôsobiacimi v rôznych oblastiach literatúry ako napríklad poézia, próza, experimentálne písanie, literárne […]