Inkluzívna filmová škola


Inkluzívnemu filmovému vzdelávaniu pre deti a mládež sa venujeme v Kine Úsmev od roku 2019. Účastníci filmovej školy s názvom Klapka, Úsmev! študujú filmovú tvorbu kreatívnym spôsobom a učia sa rôzne filmové techniky a prístupy pod vedením profesionálnych lektorov. Na konci kurzov odprezentujú absolventi kurzov svoje práce rodičom a pozvaným hosťom vo veľkej sále Kina Úsmev. V roku 2022 chceme doplniť výučbu o kurzy islandských filmových profesionálov.

Dôležitým aspektom celého vzdelávacieho procesu je inklúzia. Z tohto dôvodu spolupracujeme s neziskovými organizáciami, ktoré pracujú so zraniteľnými skupinami vrátane rómskych detí (ETP Slovensko), deti s mentálnym alebo fyzickým postihnutím (Usmej sa na mňa) a deti z rodín utečencov (Mareena). Pre tieto skupiny sú kurzy prístupné zdarma, čím chceme predchádzať finančným bariéram. Cieľom inkluzívnej filmovej školy je prispieť k budovaniu tolerantnejšej a otvorenejšej spoločnosti už od skorého veku.


Projekt sme začali realizovať vďaka projektu Otvorený Úsmev, ktorý bol podporený z programu ACF – Slovakia. Dnes je súčasťou projektu KÓSY KINO, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Inkluzívny filmový festival

Cieľom tohto niekoľkodňového podujatia je sprístupniť kultúru čo najväčšiemu počtu zraniteľných skupín vrátane ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím, sociálne vylúčeným komunitám, ľuďom a autizmom či seniorom. Z tohto dôvodu sú filmy doplnené o audiokomentár, špeciálne upravené titulky a kladieme dôraz na vhodnú dramaturgiu. Zároveň sa snažíme podujatia realizovať aj na miestach s bezbariérovým či čiastočne bezbariérovým vstupom ako Záhradné kino a Amfik, keďže práve tejto limitácii čelíme v priestoroch Kina Úsmev.

Téma

Ústrednou témou druhého ročníka bude ODVAHA. Pre mnohých ľudí je vyjsť zo svojej bubliny, vyjsť do ulíc, vyjsť za kultúrnym podujatím veľmi náročné. Odvaha je niečo, čo ich sprevádza každý deň. Tento ročník je špeciálny aj kvôli nečakanému vzniku novej zraniteľnej skupiny v Košiciach, ktorú tvoria ukrajinskí utečenci. Množstvo výziev, ktorým čelia, je obrovské a odvaha je niečo, čo sa nám s touto komunitou spája veľmi intenzívne.

Program

Štvrtok, 25.8.

14:00 Vystúpenie divadla HOPI HOPE: Emilyna ruža

Piatok, 26.8.

10:00 Dementia, blind & deaf-friendly: KDYBY TISÍC KLARINETŮ
14:00 – 18:00 Stánok USMEJ SA NA MŇA
15:00 Premiéra táborových filmov
16:00 Koncert GYPSY BOYS
17:00 Baby, blind & deaf-friendly: RUŽOVÉ SNY
19:00 Otvorenie festivalu + blind & deaf-friendly: HOMÁR

Sobota, 27.8.
16:00 Senior, blind & deaf-friendly: KDYBY TISÍC KLARINETŮ
19:00 Vystúpenie HANDS DANCE
20:00 Deaf-friendly: RODINKA BÉLIEROVCOV

Nedeľa, 28. 8.
16:00 Autism-friendly: LABKY V AKCII
20:30 Filmové leto v Amfiku: VŠETKO, VŠADE, NARAZ

Festivalový tím

  • Barbora Andor Tóthová
  • Natália Centková
  • Dagmar Kočiová
  • Monika Zuzana Ruščáková
  • Andrea Dantsitsová
  • Michal Sabo
  • Slavomíra Macáková
  • Jana Mäsiarová
  • Jakub Andor
  • Andrea Gavalcová

Pri plánovaní a samotnej realizácii podujatia spolupracujeme s rôznymi organizáciami a združeniam vrátane Usmej sa na mňa, ETP Slovensko, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Keď môžem pomôžem a Divadlo Hopi Hope.


Festival organizujeme v rámci projektu KÓSY KINO, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Realizujeme ho aj v rámci projektu Otvorený Úsmev, ktorý je podporený projektom Košice 2.0, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.

V4 AbstrACTION

Tento projekt zapája krajiny Vyšehradskej štvorky do realizácie vzdelávacích a kreatívnych aktivít pre deti. Projekt zahŕňa experimentálne filmové workshopy a výstavy, ktoré skúmajú históriu abstraktného umenia a iného kultúrneho dedičstva v regióne Vyšehradu, testujúc hranice medzi abstraktným a reprezentačným umením.

Projekt má za ciel posilniť schopnosť detí porozumieť experimentálnemu umeniu a zároveň ho vytvárať, pričom im poskytuje nástroje a vedomosti, ktoré im umožňujú vyjadriť sa prostredníctvom univerzálneho abraktného jazyka. Viac sa o projekte dozviete na jeho oficiálnej stránke.

Aktivity

Experimentálne filmové workshopy

V rámci workshopov budú deti skúmať tvorbu známych, ale aj menej známych abstraktných umelcov z regiónu V4. Každý workshop sa zameria na jedného umelca a účastníci budú skúmať jeho/jej tvorbu, diskutovať o tom, čo je abstrakcia a kde sú jej hranice, spoznajú niekoľko príkladov a vytvoria vlastné experimentálne filmy inšpirované tým, čo sa naučia.

Online brožúra

Dokument s návodmi na realizáciu podobných workshopov a ďalšími vzdelávacími podkladmi pre učiteľov, ako aj dokumentáciu o tvorivých procesoch a konečných výsledkoch projektu, preložený do štyroch jazykov. Tieto podklady budú voľne dostupné pre verejnosť.

Vzdelávacia výstava výsledných filmov

Verejná prezentácia výsledkov workshopov. Výstava sa uskutoční v poľskom Vroclave a zároveň aj online a jej súčasťou budú aj interaktívne inštalácie.

Partneri


Tento projekt je spolufinancovaný vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci Vyšehradského grantu z Medzinárodného vyšehradského fondu.