logo

Autism-friendly premietania

Filmové premietania v rámci cyklu autism-friendly sú mierne prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre ľudí s poruchami autistického spektra. Premietania sú v našom programe označené ako „autism-friendly“. Aktuálny program nájdete na tomto odkaze. Ako prebiehajú? Filmy sú premietané so sníženým zvukom, svetlá zostávajú zapnuté a stlmené počas celého premietania […]

Blind-friendly premietania

Pár, ktorý sedí v kinosále a pred ním je vidno plátno, na ktorom práve prebieha premietanie filmu Daždivý deň v New Yorku.

Filmové premietania v rámci cyklu blind-friendly sú prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre nevidiacich a slabozrakých ľudí s rôznym stupňom postihnutia. Premietania sú v našom programe označené ako „blind-friendly“. Aktuálny program nájdete na tomto odkaze. Ako prebiehajú? Filmy sú premietané s audio komentárom (anglicky audio description / AD), t.j. […]

Dementia-friendly premietania

Filmové premietania v rámci cyklu dementia-friendly sú prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre ľudí s kognitívnymi poruchami, ich rodinných príslušníkov a opatrovateľov. Premietania sú v našom programe označené ako „dementia-friendly“. Aktuálny program nájdete na tomto odkaze. Ako prebiehajú? Filmy sú premietané so sníženým zvukom, svetlá zostávajú zapnuté a stlmené […]

Deaf-friendly premietania

Filmové premietania v rámci cyklu deaf-friendly sú mierne prispôsobené podujatia, ktoré vytvárajú bezpečné a príjemné prostredie na pozeranie filmov pre n/Nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí. Premietania sú v našom programe označené ako „deaf-friendly“. Aké premietania sú najbližšie? Aktuálny program nájdete na tomto odkaze. Ako prebiehajú? Filmy sú doplnené o titulky pre nepočujúcich, ktoré obsahujú dialógy z filmu […]

Úsmev a Radosť pre Ukrajinu

Inkluzívny filmový tábor v Kine Úsmev

V rámci projektu sa Kino Úsmev spojilo s Centrom Radosť a mestom Košice, aby sme spoločne prispeli k inklúzii detí v ranom veku s rôznorodými potrebami a ich rodičov z Ukrajiny. Kino zastreší neformálne vzdelávacie a kultúrne aktivity na podporu sociálnej súdržnosti a integrácie na miestnej úrovni. Centrum Radosť zrealizuje celoslovenské odborné školenia o inkluzívnom […]

Inkluzívna filmová škola

Inkluzívnemu filmovému vzdelávaniu pre deti a mládež sa venujeme v Kine Úsmev od roku 2019. Účastníci filmovej školy s názvom Klapka, Úsmev! študujú filmovú tvorbu kreatívnym spôsobom a učia sa rôzne filmové techniky a prístupy pod vedením profesionálnych lektorov. Na konci kurzov odprezentujú absolventi kurzov svoje práce rodičom a pozvaným hosťom vo veľkej sále Kina […]

Inkluzívny filmový festival

Cieľom tohto podujatia je sprístupniť kultúru čo najväčšiemu počtu zraniteľných skupín vrátane ľudí so zrakovým a sluchovým postihnutím, sociálne vylúčeným komunitám, ľuďom a autizmom či seniorom. Z tohto dôvodu sú filmy doplnené o audiokomentár, špeciálne upravené titulky a kladieme dôraz na vhodnú dramaturgiu. Zároveň sa snažíme podujatia realizovať aj na miestach s bezbariérovým či čiastočne […]

V4 AbstrACTION

Tento projekt zapája krajiny Vyšehradskej štvorky do realizácie vzdelávacích a kreatívnych aktivít pre deti. Projekt zahŕňa experimentálne filmové workshopy a výstavy, ktoré skúmajú históriu abstraktného umenia a iného kultúrneho dedičstva v regióne Vyšehradu, testujúc hranice medzi abstraktným a reprezentačným umením. Projekt má za ciel posilniť schopnosť detí porozumieť experimentálnemu umeniu a zároveň ho vytvárať, pričom […]